Sportfiskarna träffade miljöministern

Sportfiskarnas ordförande Joakim Ollén med miljöminister Lena Ek. (Foto: Sportfiskarna)

Sportfiskarnas ordförande Joakim Ollén med miljöminister Lena Ek. (Foto: Sportfiskarna)

Sportfiskarnas förbundsordförande Joakim Ollén och generalsekreterare Stefan Nyström träffade miljöminister Lena Ek fredagen 7 februari.
– Vi diskuterade de utmaningar som finns och beskrev den viktiga roll Sportfiskarna spelar för att återfå friska vatten och fiskbestånd. Vi är en stor tillgång i arbetet med att uppnå såväl vattendirektivets krav som de nationella miljökvalitetsmålen, sa Joakim Ollén efter mötet.
Ett tydligt budskap till miljöministern var att det krävs långsiktiga ekonomiska förutsättningar för detta arbete. Ökade anslag till HaV och en tydlig styrning av medlen till praktisk fiske- och vattenvård är nödvändig. Den fortsatta försurningen och den oroande situationen i Västerhavet var bland de frågor som diskuterades. Vattenverksamhetsutredningen, där Sportfiskarnas generalsekreterare sitter med som expert, togs också upp.
– Förslagen som utredningen lämnat är riktigt bra och kan genomföras utan nämnvärd förlust av elproduktion eller balanskraft. Alla blir vinnare när vattenkraften miljöanpassas, sa Stefan Nyström till miljöministern.
Sportfiskarnas omfattande verksamhet för att främja fiske och friluftsliv väckte miljöministerns intresse. Tiotusentals barn och ungdomar tas varje år ut på fiskeaktiviteter där de ges kunskaper om ekologi och allemansrätt. Sportfiskarna ser fram emot att ta emot miljöministern vid någon aktivitet till våren, eller kanske vid bygget av ett omlöp eller en gäddfabrik.
www.sportfiskarna.se