Sportfiskarna vill skärpa förvaltningen av skarv och säl

Skarv- och sälbestånden är numera så pass talrika så att de kan utgöra hot för vissa fiskarter.

Skarvarna och sälarna blir allt fler – och beståndet måste börja förvaltas bättre för att man i stället ska prioritera skyddet av hotade fiskbestånd. Det skriver Sportfiskarna på sin hemsida.
– I dag är beståndsstatusen för skarv och säl klart bättre än för många fiskarter. Det är dags att se över hur skarven och sälen förvaltas, särskilt som vi riskerar att få samma situation som i Danmark med stora skarvflockar som övervintrar i känsliga vattendrag och skadar fiskbestånden, kommenterar Anders Karlsson, Sportfiskarnas generalsekreterare i pressmeddelandet.
De deltar nu i ett nordiskt samarbete med sportfiskeförbunden i Finland, Danmark och Norge för att jobba med problemet och på sikt minska skarvpopulationerna. De hoppas att ländernas förbund tillsammans ska få ett större politisk genomslagskraft.

Anton Rosander