Storsatsning på hållbart fiske i budgeten

ANNONS

Regeringen satsar på utveckling av selektiva redskap.

Medlen kommer att förvaltas av Havs- och vattenmyndigheten och ska användas till konkreta projekt för att fortsätta utveckla fiskeredskap. Eskil Erlandsson hoppas att det inte ska ta mer än något år innan nya, mer selektiva redskap ska finnas på marknaden.

38 miljoner kronor för ett mer hållbart fiske, det avser regeringen föreslå i budgetpropositionen som presenteras den 18 september. Regeringen menar att fiskeredskapen behöver utvecklas för att minska mängden oönskad fångst i fisket.
– I dag är 39 procent av EU:s fiskebestånd överutnyttjade och utkast av oönskad fisk är betydande i flera fisken. Det är ett enormt resursslöseri som inte kan motiveras och det är därför en stor framgång att utkast snart kommer att vara förbjudna inom EU. Det behövs nu en utveckling av fiskeredskap som kan minskar mängden oönskad fångst i fisket, säger landsbygdsminister Eskil Erlandsson.
Tidigare satsningar på selektiva redskap har inneburit minskade bifångster, men redskapen har varit utformade för den nuvarande förvaltningen. Utvecklingen av de selektiva redskapen måste intensifieras under en förvaltning med ett utkastförbud, menar regeringen. Redskapen behöver också anpassas till de olika typer av fiske som bedrivs i olika vatten.
Regeringen avser nu satsa 38 miljoner kronor på redskapsutveckling under åren 2014-2017. Medlen kommer att förvaltas av Havs- och vattenmyndigheten och ska användas till konkreta projekt för att fortsätta utveckla fiskeredskap. Medel till selektiva redskap kommer också att finnas i den kommande Europeiska havs- och fiskerifonden.

Publicerad: 17 September 2013
Av: Morgan Fihn
ANNONS