Temahelg på Havets hus

I helgen bjuder Havets hus i Lysekil på temahelg om fisk och fiske. En rad organisationer är närvarande och man satsar på att både  sprida kunskap och bjuda på en upplevelse.
Havets hus i Lysekil är en spännande upplevelse för både stora och små med intresse för fisk och fiske. I helgen kan man som besökare ställa frågor till experter från olika organisationer som Artdatabanken SLU och Fiskeriverket. På söndagen får man möjlighet att komma ombord på en mindre yrkesfiskebåt. Representanter från WWF och Projekt 8-fjordar finns på plast som gästguider.
Målet med temahelgen är att allmänheten ska gå hem med ett större intresse för havet och den marina mångfalden. Man vill också sprida kunskap om tillståndet i havet och att man ska ha tillräcklig kunskap för att göra ett aktivt val när man köper sin matfisk.
Mer info hittar du här: http://www.havetshus.lysekil.se/
Anders Nicander

Havets hus lockar med öppet hus.

Havets hus lockar med temahelg om fiske.