Torneälvens laxar räknas

Med hjälp av ett speciellt ekolod räknas de uppvandrande laxarna i Torneälven. I fjol passerade ungefär 35 000 leklaxar – i år hoppas man på ännu fler.
Den stora fiskräkningen genomförs av Fiskeriverket i samarbete med Vilt- och Fiskeriforskningsinstitutet i Finland. För att kunna genomföra räkningen har man installerat ett så kallat Didson-ekolod som kan ge en bild av en lax på 100 meters avstånd.
Målet är att få ett biologiskt hållbart laxbestånd i Torneälven – Östersjön viktigaste laxälv. Enligt ett nytt fördrag mellan Finland och Sverige ska man varje år kontrollera beståndet för att kunna anpassa fiskereglerna efter vad det tål.
Ekolodsräknaren har placerats vid Kattilakoski, cirka 100 kilometer från älvmynningen. Här är älvfåran ganska jämn och älvbredden påverkas inte speciellt mycket av olika vattenstånd i älven.
Du kan läsa mera i Fiskeriverkets webbtidning Sött o Salt.
Svenne Andersson

Hur många stora leklaxar vandrar upp? En fråga som ska besvaras vid den stora fiskräkningen i Torneälven.

Hur många stora leklaxar vandrar upp? En fråga som ska besvaras vid den stora fiskräkningen i Torneälven.