Torsken vid Ålandshav är på bättringsvägen

Torsken vid Ålandshav är på bättringsvägen.

Under de senaste åren har alarmrapporterna om Östersjötorskens illamående duggat tätt. Nu kommer dock ett litet ljus i tunneln. Torsken vid Ålandshav verkar ha något bättre förutsättningar än övriga bestånd.

Torsken är troligt den viktigaste predatorn för Östersjöns välmående. Att arten är utrotningshotad råder det inget som helst tvivel om. Nu rapporterar SVT om en ny studie från Ålands hav som visar att Ålandstorsken mår bättre än övriga bestånd i Östersjön. Ulf Bergström på SLU har genomfört den nya studien.

– I dessa vatten är fisken stor, frisk och har mindre parasiter än i övriga havet, säger Ulf Bergström till SVT.

Man tror att det djupa, kalla och syrerika vattnet är några av anledningarna till att torsken trivs bra i dessa områden i Ålands hav.