Tre nya fiskprofessorer

Magnus Appelberg, Erik Petersson och Anna Gårdmark installeras som professorer på SLU denna veckan. Foto: Victor Wrange & Jenny Svenäs-Gillner

Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, installerar tre nya professorer med fisk i fokus, Anna Gårdmark, Erik Peterson och Magnus Appelberg.
Anna Gårdmarks forskning handlar om samspelet mellan fiskar och deras byten och hur detta påverkas av fiske och miljöförändringar. Erik Petersson är mer inriktad på odling och utsättning av laxfiskar och hur vild och odlad fisk skiljer sig i beteenden. Magnus Appelbergs område är forskningsbaserad miljöanalys med fisken i centrum, där fisken ses som både födoresurs och miljöindikator. De tre professurerna är möjligen ett tecken på att ekologin runt fisk och fiske har tagit ett kliv upp på samhällets prioriteringslista.

Maria Ålander