Turism mer givande än vattenkraft

död fisk

Död fisk blir ofta resultatet av vattenkraftverkens snabba höjningar och sänkningar av vattenflödet. En potentiell resurs för turismen som nu då till spillo.

Älvräddarna:
Återigen handlar det om Arjeplogsströmmarna och vattenkraftverket som ska byggas där. Enligt tidningen Norran fördyras bygget ytterligare och kommer att kosta cirka 46 miljoner kronor. Älvräddarna, som kämpat emot byggnationen av kraftverket, menar att turismen hade genererat mer pengar till Arjeplog.
När kraftverksbygget i Arjeplog startade, beräknades bygget kosta 30 miljoner kronor. Nu har det gått tio månader och priset har stigit till hela 45,7 miljoner, detta ska ställas emot en förväntad intäkt på 600 000 kronor per år.
John Schütte, på Älvräddarna, menar att turismen som en outbyggd älvsträcka skulle inneburit, hade gett mycket mer intäkter.
– Var det värt att förstöra miljön för en så dålig affär? Hade man investerat 46 miljoner i turismen hade Arjeplog med största sannolikhet fått mycket mer än 600 000 per år. Detta visar att inte ens allmänningens huvudargument, det vill säga det ekonomiska, hade någon substans. Men konsulterna och byggföretaget verkar ha tjänat bra på detta i alla fall. Arjeplogströmmarna är fantastiska och har enorm potential för turismen. Det är sorgligt att allmänningen och de lokala styrande partierna inte har insett detta.
Länk artikeln artikeln i Norran
Mer fakta om fisketurism:
– Fisketurismen genererar cirka 1 miljard kronor årligen i Sverige enligt Naturvårdsverket (Se Naturvårdsverkets skrivelse år 2012 om ekosystemtjänster).
– Om naturvärdena förstörs kan inte fisketurismen fortleva.
www.alvraddarna.se

Missa inte tidigare notiser om Arjeplogströmmarna.