Utsläpp i Stenungsund

Utsläpp vid Stenungsund

Ingen vacker syn: en kraftig påväxt av svamp i bäcken. (Foto: Niclas Åberg)

Sportfiskarna:
Vid ett undersökande elfiske i Skedhammarsbäcken upptäckte Sportfiskarna Region Väst att en läckande avloppsledning slagit ut allt liv nedströms läckan.
Sportfiskarnas Per-Erik Jacobsen och Niclas Åberg hittade ingen fisk från havet och 300 meter uppströms där de upptäckte ett utsläpp av avloppsvatten. Den kommunala avloppsledningen hade brustit och orenat avloppsvatten runnit ut. Att döma av påväxten av svamp på bäckens botten kan utsläppet ha pågått i minst en vecka.
– Det är mycket olyckligt att den kommunala avloppsledningen brustit. Skedhammarsbäcken höll på att återhämta sig från ett utsläpp 2011 av lut från Perstorp som då orsakade fiskdöd. Uppströms läckan var det nu gott om små havsöringar och fjolårets elfiske visade även på god återhämtning, berättar Niclas Åberg.
Stenungsunds kommun anmälde själva läckan till Länsstyrelsen i Västra Götalands län som varit på plats och besiktat bäcken och utsläppet. Kommunen har nu stängt av ledningen och utsläppet är därmed åtgärdat i väntat på att ledningen ska lagas.
– Då utsläppet nu upphört torde inte havsöringsleken påverkas. I bästa fall kan de även leka på den sträcka som påverkats, avslutar Niclas Åberg.
www.sportfiskarna.se