Varmare vatten minskar syret i Bottenhavet

Klimatförändringar tycks vara det största hotet mot Bottenhavets syrehalter. Foto: Hans Hällman
ANNONS

Sedan 1970-talet har Bottenhavets syrenivåer sjunkit allt mer. Nu visar en studie att stigande vattentemperaturer tycks vara den främsta orsaken.

Syrefattigt vatten är ett stort problem på många håll i Östersjön, inte minst i Bottenhavet där syrenivåerna har minskat dramatiskt de senaste tjugo åren.
För att få reda på orsaken har forskare studerat insamlad data från nationell miljöövervakning. Resultatet, som nu har presenterats i en rapport från Havsmiljöinstitutet, visar att stigande vattentemperaturer sannolikt är den enskilt största orsaken till den trista utvecklingen.
En annan betydande faktor är att vattnet innehåller allt mer löst organiskt kol, vilket gynnar planktonproduktionen som förbrukar syre.
Ytterligare en orsak är att syrefattigt vatten tillförs från Östersjöns södra delar.

Studien är ett samarbete mellan Umeå universitet, Stockholms universitet och Göteborgs universitet och kan läsas här.

 Hans Hällman

Publicerad: 30 November 2017
Av: Hans Hällman
ANNONS