Värre än vi trott

Sådan är den bistra sanningen om fiskbestånden i världshaven. Åtta av nio fiskebestånd är nu utfiskade.
Dessa uppgifter kommer fram i en studie som gjorts på universitetet i British Columbia i Kanada. Forskarna har jämfört hur mycket fisk det fanns i haven år 1900 med hur mycket fisk det finns i dag. Slutsatsen man drar är att det är mer katastrofalt än vi tidigare trott. Fiskehistorien i Europa beskrivs som en tragisk berättelse. Överexploatering har försvagat både fiskbestånden och de samhällen som är beroende av fisket.
Från vår egen horisont kan vi konstatera att denna tragiska berättelse bara fortsätter. EU:s vilja att stoppa överfisket är minimal och våra hemmahav, Skagerrak och Kattegatt, är de mest trålade haven i världen.
Anders Nicander

Det finns bara en bråkdel så mycket fisk i dag som för hundra år sedan. (Foto: Anders Nicander)