”Vattenkraftverk och dammar ska ansöka om ett nytt tillstånd”

Att få bedriva verksamhet för att man alltid gjort det är en mycket underlig anledning, särskilt inte för miljöfarlig verksamhet.
Att få bedriva verksamhet för att man alltid gjort det är en mycket underlig anledning, särskilt inte för miljöfarlig verksamhet.

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, har nu yttrat sig om förslaget till ändrade vattenrättsliga regler.  HaV säger ja till generella föreskrifter, ändringstillstånd och kravet på miljörapport men vill gå längre än utredningen när det gäller begreppet ”urminnes hävd”.
– I stort är vi positiva och menar att de föreslagna ändringarna är mycket angelägna för att få till stånd relevanta miljökrav på verksamheter som påverkar Sveriges vattenmiljöer, säger Anders Skarstedt, utredare, enheten för miljöprövning och miljötillsyn.
Utredningen ”Ny tid ny prövning – förslag till ändrade vattenrättsliga regler” (SoU 2013:69) föreslår att regeringen ska kunna meddela generella föreskrifter och föreskrifter om miljörapport för vattenverksamhet. Det är samma regler som redan idag gäller för miljöfarliga verksamheter.
Vidare föreslår utredningen även att de regler som idag gäller för miljöfarlig verksamhet om prövningens omfattning vid ändring och ändringstillstånd även ska gälla för vattenverksamhet. När det gäller möjligheten att tidsbegränsa tillstånd menar utredningen att Regeringen redan har möjligheten att reglera vilka verksamheter som ska tidsbegränsas, men att möjligheten inte har utnyttjats. HaV anser att huvudregeln ska vara att tillstånden tidsbegränsas och att det ska anges direkt i lagen.

Urminnes hävd – ett luddigt begrepp
Utredningen föreslår också att urminnes hävd, privilegiebrev och andra sådana särskilda rättigheter att förfoga över vattnet även i fortsättningen ska gälla rättsligt i de delar som har prövats.
HaV menar att det är omöjligt att bevisa vad begreppet ”urminnes hävd” består av.
– Ingen annanstans i våra rättsregler finns rätten att bedriva verksamhet för att man alltid gjort det, särskilt inte för miljöfarlig verksamhet. Att behålla urminnes hävd rimmar illa med utredningens övriga förslag och vi menar att begreppet därför inte bör omfattas av den föreslagna lagregleringen, säger Anders Skarstedt.
Utredningen föreslår ett system med ny prövning enligt miljöbalken av äldre tillstånd och rättigheter. Systemet bygger på att länsstyrelserna ska besluta om att ägare av vattenkraftverk och dammar ska ansöka om ett nytt tillstånd. HaV bedömer att Länsstyrelsen behöver tillföras mer resurser för att utredningens förslag ska ge någon effekt. Ett alternativ, enligt HaV, hade varit att det direkt i lagtexten framgår att den som har ett tillstånd av en viss ålder eller enligt en viss lagstiftning senast ett visst datum ska ha lämnat in en ansökan om nytt tillstånd.
Här kan du läsa HaV:s yttrande över ”Ny tid ny prövning – förslag till ändrade vattenrättsliga regler” (SoU 2013:69)

Missa inte tidigare notiser om vattenkraft.

 

Publicerad: 18 December 2013
Av: Morgan Fihn