Vilda laxen på hugget – men posera inte med den!

Japp – en Vänernlax med klippt fettfena får du behålla! Annars inte. Foto: Anders Lundin
ANNONS

Det har strömmat in rapporter om fina fångster av vilda laxar på Vänern detta år. Däremot ska det upprepas att dessa inte får behållas. Förvaltning Vänerlax påminner om hur du ska handskas med en vild lax.

För att öka chanserna för överlevnad hos dessa fredade individer är det viktigt med en bra hantering, anser Förvaltning Vänerlax.
Här är deras checklista:
1) Förbered dig väl och ha all utrustning på plats.
2) Fiska gärna tillsammans med någon.
3) Ha avkrokningsutrustning tillgänglig.
4) Använd helst håv med gummerat nät.
5) Blöt alltid händer och eventuellt avkrokningsunderlag.
6) Undvik att fisken ligger och slår i båtdurken eller på annat skrovligt underlag. Ha gärna en avkrokningsmatta eller liggunderlag tillgängligt. Ett tips är att på den ha en linjal så får du även längden på fisken.
7) Kroka av fisken med minsta möjliga hantering och luftexponering.
8) Kroka av fisken i vattnet, om möjligt, utan att riskera din egen säkerhet.
9) Denna hantering rekommenderas även vid återutsättning av undermålig fisk.

I Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:37) står att ”Den som fångar sådan, icke fenklippt, fisk skall genast släppa ut den i vattnet. ”Detta innebär att vägning, posering med mera inte är tillåtet.

Publicerad: 9 dagar sedan
Av: Anders Lundin
ANNONS