Vildlax i Testeboån

Kan Testeboån vid Gävle bli ett riktigt vildlaxvatten? Ja, det hoppas i alla fall fiskevårdarna vid ån som räknat laxarna i ån.
Det kom en optimistisk rapport från eldsjälen Bernt Moberg om tillståndet i Testeboån. Han skriver om positiva trender och att Testeboån kanske äntligen kan sägas vara ett riktigt vildlaxvatten.
Av rapporten från fiskevårdsområdet framgår att det nu finns några tusen ensomriga och tvåsomriga laxungar i ån. Dessutom finns det några hundra vuxna individer.
Det finns en koordineringsgrupp för Testeboån, bestående av Fiskeriverket, Gävle kommun, länsstyrelsen Gävleborg, Sportfiskarna Gästrikland och Testeboåns fvof. Denna grupp har nu enats om en planering för 2011 som bland annat innefattar:

  • Se över fisket med fasta redskap i Gävlebukten, där kommunen upplåter fisket.
  • Söka lösningar för att fisken ska kunna ta sig förbi Strömsbro kraftverk.
  • Fortsätta att skapa bättre lek- och uppväxtområden.
  • Kontrollera och inventera uppvandring av såväl laxfisk som ål och även inventera sikyngel.

Svenne Andersson

Naturligt reproduktion har inneburit att det nu finns några tusen ensomriga och tvåsomriga laxyngel i Testeboån.