Vildmarker under vatten måste skyddas

Sandskädda från norska vatten utanför Lofotoen. Även denna lilla plattfisk är hotad av överfiske. Foto: Magnus Lundgren / Wild Wonders of Europe

Fotoprojektet Wild Wonders of Europe har under flera år dokumenterat Europas vildmarker, vilket också inkluderar områden under vattnet.
I sökandet efter späckhuggare längs Norges nordligaste kust träffade undervattensfotografen Magnus Lundgren på den här sandskäddan och passade på att ta ett närgånget porträtt. Sandskäddan är en vanlig bottenlevande atlantfisk, som i lugn och ro väntar på att något ätbart ska falla ner till havsbottnen. Den är även populär som sportfisk och man kan få den på kustnära, grunda områden.

Mer än 80 procent av alla kommersiellt intressanta arter i Europa är överfiskade.

Även denna fisk är dock överfiskad, precis som mer än 80 procent av alla kommersiellt intressanta arter i Europa. Forskning visar att marina reservat snabbt blir värdefulla för både fiskar och fiskare. Fiskhonorna överlever lite längre i sådana reservat och kan därför producera upp till 100 gånger fler yngel. Därför är det extra viktigt att de marina reservaten skyddas från kommersiellt fiske, vilket inte alltid är fallet i den svenska marina reservat som finns.
Vill du se mer naturbilder från projektet, provbläddra i boken Vilda Europa