Lyft bort skräp, men ta inte bort mer träd och grenar ur vattnet än nödvändigt. Lyft bort skräp, men ta inte bort mer träd och grenar ur vattnet än nödvändigt.[/caption] " /> Fiskevård: Rensa bäckarna med förnuft | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

7 år sedan Sverige Morgan Fihn
Fiskevård: Rensa bäckarna med förnuft
Lyft bort skräp, men ta inte bort mer träd och grenar ur vattnet än nödvändigt.

Lyft bort skräp, men ta inte bort mer träd och grenar ur vattnet än nödvändigt.

Fiskevårdsnätverket har under hösten rensat havsöringsförande bäckar från skräp och skapat fria vandringsvägar för havsöringen. Detta för att havsöringen ska nå sina lekplatser och kunna utnyttja dessa fullt ut. Som vanligt delar de frikostigt med sig av sina erfarenheter och tips.
När det gäller nedfallna träd och grenar, så kallad ”död ved”, så bör man först studera den eventuella förändringen av strömmar som träden skapat och ställa sig frågan, är detta ett definitivt vandringshinder? Har öringen trots allt lekt uppströms så finns inget definitivt hinder. Skapar däremot träden ett dämme som sätter lekplatserna ur funktion, alltså för låg vattenhastighet för lek, då bör man överväga öppna upp för bättre vattenhastighet.

Grenar ger skydd
Ett alternativ kan vara att kapa en liten del av trädet, eller vinkla det nedåt utmed med strömmen. Lämnar man nedfallna träd i vattnet, som är en naturlig process, så skapas nya strömmar och det bildas höljor som fisken snabbt tar i besittning, nya ståndplatser skapas.
Träd, grenar och kvistar ger också skydd från andra predatorer och där trivs mängder med insekter, en gynnsam uppväxtplats för olika yngel. Framför kulvertar samlas ofta stora högar av grenar och träd, där finns ofta inget alternativ annat än rensning. Lite generellt kan man säga att död ved i vattnet ger liv, så ta inte bort mer träd och grenar än nödvändigt – och man ska känna till vart lekplatserna finns i vattendraget innan man utför eventuella åtgärdar.
Läs tidigare notiser från Fiskevårdsnätverket Göteborg.

 

Relaterad nyhet från din region
6 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Snart kanske denna art återfinns i svenska vatten. Foto: Karolina Wikander/SLU
Sensationella svenska fyndet – långt från stallet

SLU:s personal på fartyget R/V Svea fick ett oväntat men uppskattat besök i sina nät när de genomförde en expedition på Nordsjön. Det handlar om en sjöhäst – som rörde sig långt ifrån sitt hemmastall.

SLU berättar i ett pressmeddelande att de aldrig har fångat någon sjöhäst tidigare. Den aktuella arten, kortnosad sjöhäst, lever vanligtvis i varmare vatten, och detta fynd gjordes i området där Nordsjön möter Skagerak, på danskt vatten.

Snart i svenska vatten?
Enligt SLU hittades den första sjöhästen i danskt vatten på 50 år 2017, men sedan dess har det rapporteras enstaka fynd av sjöhästar då och då. Senast i veckan hittades ett levande exemplar av arten allmän sjöhäst (hippocampus guttulatus) på en strand i Vejers på danska västkusten.

– Det verkar som om sjöhästar blir vanligare här och det lär inte dröja länge innan någon dyker upp också i svenska vatten, säger Peter Rask Møller, docent vid Statens Naturhistoriske Museum vid universitetet i Köpenhamn.

Söhästen som fångades på Svea levde tack och lov, och släpptes tillbaka efter fotografering. Bilderna skickades till en brittisk expert för artbestämning, vilka bekräftat att det rör sig om en honfisk av arten kortnosad sjöhäst (hippocampus hippocampus).

Här kan du läsa mer om fyndet.

Du kanske även gillar detta