Just nu:
Annons

Nyheter

5 år sedan Sverige Maria Ålander
Lars Ljunggren från Sportfiskarna vet vad gösen behöver för att trivas och växa sig stor.
Fiskevårda för gösen

Storsjön utanför Gävle är en av Sveriges bästa gössjöar, tack vare en genomtänkt gösförvaltning och fiskevård.
Alla fiskarter behöver förvaltning för att blomstra. Många vet vad man ska göra för konkreta åtgärder för att förbättra för öringar och strömlevande fiskar. Men att man även kan fiskevårda fram fina gösbestånd är lite mer okänt.
På Fiskekryssningen den 6-7 november kommer sportfiskarnas projektledare Lars Ljunggren att berätta hur Storsjöns FVOF har blivit en av Sveries bästa gössjöar genom att arbeta med långsiktig förvaltning och fiskevård.
Har du själv ett gösvatten i närheten du vill förbättra? Missa inte detta föredrag! Läs mer om Fiskekryssningen. 

Relaterad nyhet från din region
11 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Ta hand om fisken – sök LOVA-bidrag! Foto: Anders Lundin
Dags att vårda fisken – så här söker du pengar!

Intresset för sportfiske växer – och därmed också intresset för fiskbestånden. Vi påminner nu om LOVA-bidraget, som alla föreningar och kommuner kan söka för att skapa bättre förutsättningar för sportfiske.

LOVA är Havs- och vattenmyndighetens satsning som ska gå till lokal vattenvård över hela landet. Har du ett projekt på gång så är det dags att söka pengar nu, eftersom ansökningstiden går ut i slutet av januari.

I flera län finns det många vattenmiljöer som i dag inte uppnår miljökvalitetsnormerna om god ekologisk status, och länsstyrelsen vill nu ha hjälp att sprida budskapet om LOVA.

Det är du som jobbar på kommun eller är medlem i en ideell förening som kan söka bidrag för lokala vattenvårdsprojekt som bidrar till att uppnå god status. Till exempel kan projektet syfta till att åtgärda vandringshinder, återställa flottledsrensade vattendrag eller anlägga lekbottnar för fisk.

Från och med 2018 finns det en ny LOVA-förordning som innebär en förstärkning av arbetet med övergödning. Du kan söka i vissa fall upp till 90 procent i statliga bidrag för åtgärder som minskar övergödningen.

Läs mer om LOVA här!

Du kanske även gillar detta