[/caption] " /> Fisktrappa firar en miljon vandringsfiskar | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

8 år sedan Sverige Morgan Fihn
Fisktrappa firar en miljon vandringsfiskar

En fiskväg av gigantiskt format invigdes i floden Elbe 2010. Nu har över en miljon fiskar använt passerat fiskvägen.

Älvräddarna:
Europas största fisktrappa ligger vid floden Elbe i norra Tyskland. Den invigdes 2010 och nyligen kunde man konstatera att över en miljon fiskar utnyttjat fisktrappan.
Vattenfall invigde en gigantisk fisktrappa i floden Elbe i Tyskland, i september 2010. Fiskvägen är byggd för exceptionellt stora fiskar och efter invigningen tog det bara en och en halv timma innan man kunde konstatera att 500 fiskar använt trappan.
Nu, drygt två år senare, har över en miljon fiskar passerat, fördelat på 45 arter.
Från Älvräddarna är man positiv till en ovanligt stora fiskvägen.
– Det är fascinerande att se att det är möjligt att bygga så stora fiskvägar. Det krossar ju argumentet att många storskaliga kraftverk inte skulle gå att miljöanpassa med fiskvägar. Jag tycker man ska dimensionera framtida svenska fisktrappor så att de klarar fiskarten stör. Det skulle vara fantastiskt roligt att se denna fantastiska varelse återvända till svenska vattendrag, säger Per Persson Eckerström, Älvräddarna.
Anläggningen kostade Vattenfall 20 miljoner euro och många hävdar att kraftbolaget byggde fiskvägen för att bättra på sitt dåliga anseende i Tyskland. Frågan är hur dåligt anseende bolaget anser sig behöva i Sverige innan man sätter spaden i jorden vid sina vattenkraftverk.
Här kan du läsa mer. (Engelska)
www.alvraddarna.se

Relaterad nyhet från din region
8 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Ta hand om fisken – sök LOVA-bidrag! Foto: Anders Lundin
Dags att vårda fisken – så här söker du pengar!

Intresset för sportfiske växer – och därmed också intresset för fiskbestånden. Vi påminner nu om LOVA-bidraget, som alla föreningar och kommuner kan söka för att skapa bättre förutsättningar för sportfiske.

LOVA är Havs- och vattenmyndighetens satsning som ska gå till lokal vattenvård över hela landet. Har du ett projekt på gång så är det dags att söka pengar nu, eftersom ansökningstiden går ut i slutet av januari.

I flera län finns det många vattenmiljöer som i dag inte uppnår miljökvalitetsnormerna om god ekologisk status, och länsstyrelsen vill nu ha hjälp att sprida budskapet om LOVA.

Det är du som jobbar på kommun eller är medlem i en ideell förening som kan söka bidrag för lokala vattenvårdsprojekt som bidrar till att uppnå god status. Till exempel kan projektet syfta till att åtgärda vandringshinder, återställa flottledsrensade vattendrag eller anlägga lekbottnar för fisk.

Från och med 2018 finns det en ny LOVA-förordning som innebär en förstärkning av arbetet med övergödning. Du kan söka i vissa fall upp till 90 procent i statliga bidrag för åtgärder som minskar övergödningen.

Läs mer om LOVA här!

Du kanske även gillar detta