Flodpärlmusslan på väg tillbaka när flottleder återställs

Flodpärlmusslan är i dag fridlyst och av Artdatabanken klassad som starkt hotad. Den är med andra ord i starkt behov av olika typer av hjälpinsatser för att klara sin överlevnad.

Flodpärlmusslan är i dag fridlyst och av Artdatabanken klassad som starkt hotad. Den är med andra ord i starkt behov av olika typer av hjälpinsatser för att klara sin överlevnad.

Länsstyrelsen i Västerbottens län driver flera olika restaureringsprojekt av gamla flottleder där syftet är att återställa vattendragen till en mer ursprunglig och naturlig miljö. Kvittot på framgång är det faktum att den sällsynta och hotade flodpärlmusslan återvänder.
Flodpärmusslan är en mycket speciell mussla. Den trivs bäst i kalla, friska, syrerika och av människan opåverkade vattendrag, där den växer långsamt och för en anonym tillvaro i bottengruset. När det blir dags att reproducera sig behöver den ett värddjur, framför allt öring, för att kunna utveckla småmusslor. Att den dessutom i undantagsfall kan utveckla pärlor och att musslans skal fungerar som ett historiskt miljöarkiv gör den inte mindre unik.

Hotad av människans påverkan
Flodpärlmusslan var förr en vanlig art i våra norrländska vattendrag. På grund av ett hårt pärlfiske under 1700- och 1800-talet minskades musslans utbredning och förekomst mycket i de norrländska vattendragen. När sedan skogsbruket (timmerflottning, dammar, vägtrummor och igenslamning av bottnar), vattenkraften (vandringshinder, regleringsmagasin), försurning och annan förorening ökade i samband med det moderna samhällets utveckling drabbades flodpärlmusslan än mer och många bestånd försvann helt från många av våra vattendrag. Flodpärlmusslan är i dag fridlyst och av Artdatabanken klassad som starkt hotad. Den är med andra ord i starkt behov av olika typer av hjälpinsatser för att klara sin överlevnad.

Länsstyrelsen i Västerbottens län driver flera olika restaureringsprojekt av gamla flottleder där syftet är att återställa vattendraget till en mer ursprunglig och naturlig miljö. Under flottningens era i början på 1900-talet avlägsnades sten och block från vattendraget och dammar byggdes, allt för att underlätta transporten av timret. Gruset i bäcken försvann och hamnade i sel eller sjöar längre nedströms. Resultatet blev en ogästvänlig miljö för både musslan och öringen.
Dainabäcken, ett litet biflöde till Marsån sex mil nordväst om Vilhelmina, hyser ett på grund av flottningen försvagat bestånd av flodpärlmusslan. Under 2011 och 2012 restaurerades den knappt sex kilometer långa bäcken. Förutom att sten och block återfördes, har även träd lagts ut i bäcken vilket gynnar insekterna och är dessutom bra skydd för den mindre öringen. Grus och sten har återförts till bäcken och på så vis gynna öringens reproduktion.
Förhoppningen är nu att öringen ska må bättre i bäcken och på så vis gynna flodpärlmusslan på lång sikt.
Läs tidigare notiser om vattenmiljö.

Annons
AKTUELLT

Bombardatips till sommaröringen

Har du testat att fiska havsöring med bombarda? Om inte så kanske det är dags nu. Teknikens effektivitet går knappast att ifrågasätta och här kommer några heta tips från ”Bombardakungen” Magnus Pålsson.

Världens dyraste bete

MacDaddy’s trollingbete skapade rubriker på den stora amerikanska sportfiskemässan ICast för tio år sedan. Betet är ett fullt fungerade trollingbete ämnat för fiske efter storvilt. Det finns dock en avgörande detalj som avskräcker att använda betet i praktiken, det har nämligen ett uppskattat värde på otroliga en miljon dollar. Men varför har MacDaddy’s Million Dollar

Omfattande tjuvfiske i Storsjön

Över 500 meter nät fyllda av gammal död fisk har i dagarna hittats i Storsjön i Gästrikland. Nätfisket är olagligt och har bland annat skördat mängder av gös, gädda och abborre.

Tidernas 3 bästa beten för insjööringen

Fiskejournalen fortsätter att gräva bland anmälda fiskar till Recordfisken och Storfiskregistret. Hela 40 000 registrerade fiskar ligger till grund för serien om ”Tidernas bästa beten”. Nu har vi kommit fram till vår älskade öring. Vilka tre beten har fångat flest insjööringar sen 1970? Den gigantiska öring som är svenskt rekord sedan 1991 är en mycket

Mäktiga hugg i Artjakten

Högtryck råder över Sverige och detsamma gäller för Artjakten – landets roligaste sommartävling för barn och ungdomar. Den senaste veckan har mängder av fiskar anmälts, bland annat Isac Larssons skäggtorsk från ett vrakfiske på västkusten.

Följ björnarnas laxfrossa – live!

Drömmer du om att få se Alaskas beryktade brunbjörnar fånga hoppande laxar? Nu går det att koppla upp sig på live-kameror för att avnjuta det mäktiga skådespelet.

Damm töms för att utrota solabborrar

Länsstyrelsen i Jönköping tömmer Bergadammen för att få bort de solabborrar som har lyckats etablera sig. På så sätt vill man hindra att den främmande arten sprids till närliggande vattendrag.

Så tar du en abborre över kilot

Den 18 maj tog Erik Peterson en storabborrsvit som hette duga. 1300, 1480, 1660 och en på 2210 gram. Hur gör han? Erik Peterson är 20 år gammal och bor i Kalmar. Han kombinerar jobbet i Sportfiskebutiken och båttillbehörsaffären Baltic Skeppsfournering med sitt guidejobb i företaget Fishing in Sweden. Det är med andra ord fiske

Abborrtips från fiskare i medvind

Jens Byholm har haft en fantastisk abborrsäsong och radat upp mängder av randiga bjässar. Senaste storfångsten mätte hela 51,5 centimeter och fångades i en värmländsk sjö i högsommarvärme. Här kommer Jens hetaste tips för att få storabborren att gapa!

Annonser

TYCK TILL!

Vilken specialtidning skulle du helst vilja läsa?

Visa resultat

Loading ... Loading ...