Flodpärlmusslan är i dag fridlyst och av Artdatabanken klassad som starkt hotad. Den är med andra ord i starkt behov av olika typer av hjälpinsatser för att klara sin överlevnad. Flodpärlmusslan är i dag fridlyst och av Artdatabanken klassad som starkt hotad. Den är med andra ord i starkt behov av olika typer av hjälpinsatser för att klara sin överlevnad.[/caption] " /> Flodpärlmusslan på väg tillbaka när flottleder återställs | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

7 år sedan Sverige Morgan Fihn
Flodpärlmusslan på väg tillbaka när flottleder återställs
Flodpärlmusslan är i dag fridlyst och av Artdatabanken klassad som starkt hotad. Den är med andra ord i starkt behov av olika typer av hjälpinsatser för att klara sin överlevnad.

Flodpärlmusslan är i dag fridlyst och av Artdatabanken klassad som starkt hotad. Den är med andra ord i starkt behov av olika typer av hjälpinsatser för att klara sin överlevnad.

Länsstyrelsen i Västerbottens län driver flera olika restaureringsprojekt av gamla flottleder där syftet är att återställa vattendragen till en mer ursprunglig och naturlig miljö. Kvittot på framgång är det faktum att den sällsynta och hotade flodpärlmusslan återvänder.
Flodpärmusslan är en mycket speciell mussla. Den trivs bäst i kalla, friska, syrerika och av människan opåverkade vattendrag, där den växer långsamt och för en anonym tillvaro i bottengruset. När det blir dags att reproducera sig behöver den ett värddjur, framför allt öring, för att kunna utveckla småmusslor. Att den dessutom i undantagsfall kan utveckla pärlor och att musslans skal fungerar som ett historiskt miljöarkiv gör den inte mindre unik.

Hotad av människans påverkan

Flodpärlmusslan var förr en vanlig art i våra norrländska vattendrag. På grund av ett hårt pärlfiske under 1700- och 1800-talet minskades musslans utbredning och förekomst mycket i de norrländska vattendragen. När sedan skogsbruket (timmerflottning, dammar, vägtrummor och igenslamning av bottnar), vattenkraften (vandringshinder, regleringsmagasin), försurning och annan förorening ökade i samband med det moderna samhällets utveckling drabbades flodpärlmusslan än mer och många bestånd försvann helt från många av våra vattendrag. Flodpärlmusslan är i dag fridlyst och av Artdatabanken klassad som starkt hotad. Den är med andra ord i starkt behov av olika typer av hjälpinsatser för att klara sin överlevnad.

Länsstyrelsen i Västerbottens län driver flera olika restaureringsprojekt av gamla flottleder där syftet är att återställa vattendraget till en mer ursprunglig och naturlig miljö. Under flottningens era i början på 1900-talet avlägsnades sten och block från vattendraget och dammar byggdes, allt för att underlätta transporten av timret. Gruset i bäcken försvann och hamnade i sel eller sjöar längre nedströms. Resultatet blev en ogästvänlig miljö för både musslan och öringen.
Dainabäcken, ett litet biflöde till Marsån sex mil nordväst om Vilhelmina, hyser ett på grund av flottningen försvagat bestånd av flodpärlmusslan. Under 2011 och 2012 restaurerades den knappt sex kilometer långa bäcken. Förutom att sten och block återfördes, har även träd lagts ut i bäcken vilket gynnar insekterna och är dessutom bra skydd för den mindre öringen. Grus och sten har återförts till bäcken och på så vis gynna öringens reproduktion.
Förhoppningen är nu att öringen ska må bättre i bäcken och på så vis gynna flodpärlmusslan på lång sikt.
Läs tidigare notiser om vattenmiljö.

Relaterad nyhet från din region
1 timme sedan Sverige Anders Lundin
Ida-Maria Rigoll, som är platschef på Mörrums Kronolaxfiske, har anledning att vara optimist inför säsongen. Foto: Privat
Högtryck i Mörrum – fiskekorten såldes i raketfart

Nedräkningen inför den traditionella premiären i Mörrumsån har inletts – och trycket rapporteras vara väldigt hårt. När försäljningen av fiskekort öppnade så tog nästan alla långtidskort slut direkt.

Det gyllene datumet är satt till 27 mars, och uppenbarligen är det många som vill vara säkra på en plats i händelsernas centrum. Frågan är om det ens finns plats?
– Det finns kort kvar till premiären om någon fortfarande är sugen på det. Mars är ganska tätt inpå nu så det är fortfarande en osäkerhet huruvida man vågar åka och också boka. Vi har naturligtvis även i år generösa avbokningsvillkor, där de får pengarna tillbaka om de får förhinder eller inte vågar sig iväg hit till Mörrum, berättar Ida-Maria Rigoll som är platschef på Mörrums Kronolaxfiske.

Semester på hemmaplan

Det som gick i raketfart att sälja var långtidskorten. Många verkar helt enkelt ställa in sig på att det blir en ”hemester” även denna sommar med anledning av pandemin.
– Vi har fått en hel den nya kunder, vilket är roligt naturligtvis. Det som finns kvar är ugndomskorten (upp till 18 år) där vi inte sätter några begräsningar alls i antal, då vi verkligen vill gynna dem att börja fiska hos oss, glädjande nog såg vi en enorm ökning av dessa kort sålda förra året.

Ida-Maria Rigoll berättar också att de har helt nya sträckor på gång, med anledning av att kraftverket i Svängsta har rivits.
– Det kommer inte bli klart 2021, utan vi siktar på fiske där först 2022. Det är vatten och sträckor ingen har rört sedan kraftverket byggdes för 100 år sedan – spännande!
Här kan du läsa mer om det klassiska lax- och havsöringsfisket i Mörrumsån, samt vilka kort som finns kvar till försäljning.

Du kanske även gillar detta