[/caption] " /> "För lite fisk för att bygga fiskväg", säger Lillpite kraft AB | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

8 år sedan Sverige Morgan Fihn
”För lite fisk för att bygga fiskväg”

Råbäckens kraftverk och Lillpite kraftstation utgör hinder för lekvandrande fiskar. (Bild: Pitea.se)

Havs- och vattenmyndigheten kräver att Lillpite kraft AB ska bygga fiskväg förbi sina anläggningar Råbäckens kraftverk och Lillpite kraftstation i Lillpiteälven. Detta tycker bolagets vd Carl-Johan Åhlund är onödigt – med den något förvånande motiveringen ”Det finns för lite fisk”. Detta skriver Piteå tidning.
Både Piteå kommun och Havs- och vattenmyndigheten kräver fria vandringsvägar för fisk förbi Råbäckens kraftverk och Lillpite kraftstation. Carl-Johan Åhlund är vd för bolaget Lilpite kraft AB, som äger anläggningarna och han ser ingen mening med en sådan åtgärd.
– Vi har gjort provfångster som visar att det är inte motiverat att bygga fiskleder förbi kraftstationen. Det finns för lite fisk, säger han till Piteå tidning.
Havs- och vattenmyndigheten ser däremot saken från ett annat perspektiv.

– Utifrån våra bedömningar finns det goda förutsättningar för att återfå livskraftiga fiskbestånd i berörd del av Lillpiteälven – genom att återskapa vandringsvägar, säger Niklas Egirell, utredare HaV.
Robert Sandström, ordförande i Lillpite Fiskevårdsförening ser också en potential i Lillpiteälven som en framtida livskraftig å.
– Ovanför kraftstationerna finns fina lekområden och här har man har sedan tidigare restaurerat efter flottningsepoken.
Återstår att se om Lillpite kraft AB och dess vd kan dra den uppenbara slutsatsen.
Läs mer här.
Missa inte tidigare notiser om vattenkraft.
Morgan Fihn

Relaterad nyhet från din region
16 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Länsstyrelser och kommuner kan få ett ökat ansvar för vattenförvaltning. Foto: Anders Lundin
Bättre vatten från fjäll till kust med "Blå plan"

Länsstyrelser och kommuner kan få ett större ansvar för landets vattenplanering, från fjäll till kust. Syftet är att genom bättre förvaltning höja kvalitén på våra vatten, och satsningen går under namnet ”Blå plan”.

Konceptet med en ”Blå plan” är att länsstyrelser och kommuner ska ta ett helhetsgrepp på hela avrinningsområdet, även de delar som passerar länets eller kommunens gränser. Bakom förslaget ligger Vattenmyndigheterna, som poängterar att det som pågår uppströms påverkar tillståndet i vattnet nedströms.
– Åtgärdsförslaget innebär att kommuner och länsstyrelser ska göra en förvaltningsövergripande vattenplanering med en helhetssyn utifrån hur hela avrinningsområdet mår, säger Johanna Söderasp, vattenvårdsdirektör i ett pressmeddelande.

Det framgår inte direkt hur sportfiske och annan rekreation ska vägas in i planeringen, men planen är att enklare kunna sätta in rätt åtgärd på rätt plats, vilket i förlängningen sparar pengar.
Fokus ska vara på vattenförekomster där vattnet kräver åtgärder för att få en god kvalitet. I sin planering ska även myndigheterna titta på hur vattnet påverkas av ett förändrat klimat.
Här kan du läsa mer om den ”Blå planen”.

Du kanske även gillar detta