Fjällvägen över Stekenjokk, ett gammalt landskap för rennäringen och för ett litet bestånd av fjällrävar. Fjällvägen över Stekenjokk, ett gammalt landskap för rennäringen och för ett litet bestånd av fjällrävar.[/caption] " /> Fortsatt stopp för gruvan i Stekenjokk | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

7 år sedan Sverige Morgan Fihn
Fortsatt stopp för gruvan i Stekenjokk
Fjällvägen över Stekenjokk, ett gammalt landskap för rennäringen och för ett litet bestånd av fjällrävar.

Fjällvägen över Stekenjokk, ett gammalt landskap för rennäringen och för ett litet bestånd av fjällrävar.

Den sedan ett tjugotal år nerlagda gruvan i Stekenjokk, i trakterna av norra Jämtland och västra Västerbotten, kommer inte att öppnas igen, trots idoga försök till detta. Den här gången har det varit Vilhelmina Mineral AB som har velat få fart på brytningen igen, där silver, bly, koppar, guld och zink har varit av intresse. Både Strömsunds och Vilhelmina kommuner har sagt ja till projektet. Framför allt med tanke på arbetstillfällen.
Rennäringen på trakten har hela tiden varit emot planerna, eftersom verksamheten kommer att störa rennäringen. Intressant här därför varit att Bergsstaten till slut avslog förslaget med motiveringen att riksintresset för rennäringen var viktigare än riksintresset för gruvdriften.
– I det här fallet har vi i bedömningen av de oförenliga riksintressena rennäring och värdefulla ämnen och material – i enlighet med länsstyrelserna – gett rennäringen företräde, säger bergmästare Åsa Persson i ett pressmeddelande.

Hon anser också att områdets betydelse för rennäringen har ökat sedan gruvdriften upphörde. – Området utgör riksintresse och kärnområde för rennäringen och en återupptagen gruvverksamhet skulle påtagligt försvåra rennäringens bedrivande, meddelar Östersunds-Posten.
Läs fler notiser om gruvdrift.
Gunnar Westrin

Relaterad nyhet från din region
9 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Så här såg det ut efter att Fortum stängt av vattnet i Väljeån. Foto: Privat
Fortum polisanmäls efter nolltappning i öringvatten

I somras fick människor vid Väljeån i Hälsingland rusa ut för att rädda sprattlande fisk, efter att vattnet plötsligt försvunnit på en sträcka av 2 kilometer. Nu har Länsstyrelsen i Gävleborg polisanmält Fortum för misstanke om brott mot miljöbalken.

Det var i juni 2020 som händelsen i Väljeån utspelade sig, där den lokala fiskevårdsföreningen befarar att flera årskullar av både harr och öring slogs ut. Det har gjorts stora insatser för fiskevården i det aktuella vattnet, och enligt vattendomen från 1950 ska minst en kubikmeter vatten per sekund alltid ska släppas.

Fortum erkände att en dammlucka stängts av misstag, men Länsstyrelsen i Gävleborg väljer ändå att polisanmäla bolaget för brott mot miljöbalken. Torrläggningen ska enligt länsstyrelsens bedömning medfört en påtaglig risk för skador på fisk och andra vattenlevande organismer.

– Bryter man mot en vattendom måste vi anmäla det så får miljöåklagaren göra en utredning på det här, säger Gustav Hartzell, handläggare på länsstyrelsens enhet för vattenverksamhet och fiske, till Hela Hälsingland.

Du kanske även gillar detta