Avslag på Fortums försök att förhala utrivningen! (Bild: Mark- och miljödomstolen) Avslag på Fortums försök att förhala utrivningen! (Bild: Mark- och miljödomstolen)[/caption] " /> Fortum tvingas riva Stackmoradammen | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

6 år sedan Sverige Morgan Fihn
Fortum tvingas riva Stackmoradammen
Avslag på Fortums försök att förhala utrivningen! (Bild: Mark- och miljödomstolen)

Avslag på Fortums försök att förhala utrivningen! (Bild: Mark- och miljödomstolen)

Sportfiskarna: Nu har Mark- och miljödomstolen meddelat att Fortum måste riva Stackmora före sista december i år.
Miljödomstolen beslutade för tre år sedan att Stackmoradammen ska rivas senast sista december 2014. Sportfiskarna har länge arbetat intensivt mot utbyggnadsplanerna i Oreälven och för en utrivning av dammen. Många gladdes därför åt domen, men oroades sedan över en ansökan från Fortum till domstolen om att skjuta upp utrivningen.
Nu är det slut på turerna kring Stackmoradammen. Mark- och miljödomstolen avslog Fortums ansökan. Dämningen ska vara utriven senast vid utgången av december 2014.
Stackmoradammen uppfördes utan tillstånd runt år 1860. Fortum har tidigare försökt upphäva Oreälvens skydd enligt miljöbalken och lagligförklara den svartbyggda dammen. Men alla instanser har sagt nej. Oreälven har höga natur- och friluftsvärden och är skyddad mot exploateringsföretag enligt miljöbalken. Älven har också ett bra harrfiske.
Som skäl för att skjuta upp rivningen angav Fortum att det fanns en opposition mot en utrivning av dammen och att Orsa Besparingsskog ville se över möjligheterna att överta Stackmoradammen, då de menar att kvarnbyggnaden har ett bevarandevärde.

Sportfiskarna yrkade förstås att Fortums ansökan om villkorsändring skulle avslås då det saknas stöd i lagen för detta. För att uppnå en god ekologisk status måste vandringsvägen öppnas snarast. Nu ska dammen rivas!
www.sportfiskarna.se

Relaterad nyhet från din region
7 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Länsstyrelser och kommuner kan få ett ökat ansvar för vattenförvaltning. Foto: Anders Lundin
Bättre vatten från fjäll till kust med "Blå plan"

Länsstyrelser och kommuner kan få ett större ansvar för landets vattenplanering, från fjäll till kust. Syftet är att genom bättre förvaltning höja kvalitén på våra vatten, och satsningen går under namnet ”Blå plan”.

Konceptet med en ”Blå plan” är att länsstyrelser och kommuner ska ta ett helhetsgrepp på hela avrinningsområdet, även de delar som passerar länets eller kommunens gränser. Bakom förslaget ligger Vattenmyndigheterna, som poängterar att det som pågår uppströms påverkar tillståndet i vattnet nedströms.
– Åtgärdsförslaget innebär att kommuner och länsstyrelser ska göra en förvaltningsövergripande vattenplanering med en helhetssyn utifrån hur hela avrinningsområdet mår, säger Johanna Söderasp, vattenvårdsdirektör i ett pressmeddelande.

Det framgår inte direkt hur sportfiske och annan rekreation ska vägas in i planeringen, men planen är att enklare kunna sätta in rätt åtgärd på rätt plats, vilket i förlängningen sparar pengar.
Fokus ska vara på vattenförekomster där vattnet kräver åtgärder för att få en god kvalitet. I sin planering ska även myndigheterna titta på hur vattnet påverkas av ett förändrat klimat.
Här kan du läsa mer om den ”Blå planen”.

Du kanske även gillar detta