Avslag på Fortums försök att förhala utrivningen! (Bild: Mark- och miljödomstolen) Avslag på Fortums försök att förhala utrivningen! (Bild: Mark- och miljödomstolen)[/caption] " /> Fortum tvingas riva Stackmoradammen | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

7 år sedan Sverige Morgan Fihn
Fortum tvingas riva Stackmoradammen
Avslag på Fortums försök att förhala utrivningen! (Bild: Mark- och miljödomstolen)

Avslag på Fortums försök att förhala utrivningen! (Bild: Mark- och miljödomstolen)

Sportfiskarna: Nu har Mark- och miljödomstolen meddelat att Fortum måste riva Stackmora före sista december i år.
Miljödomstolen beslutade för tre år sedan att Stackmoradammen ska rivas senast sista december 2014. Sportfiskarna har länge arbetat intensivt mot utbyggnadsplanerna i Oreälven och för en utrivning av dammen. Många gladdes därför åt domen, men oroades sedan över en ansökan från Fortum till domstolen om att skjuta upp utrivningen.
Nu är det slut på turerna kring Stackmoradammen. Mark- och miljödomstolen avslog Fortums ansökan. Dämningen ska vara utriven senast vid utgången av december 2014.
Stackmoradammen uppfördes utan tillstånd runt år 1860. Fortum har tidigare försökt upphäva Oreälvens skydd enligt miljöbalken och lagligförklara den svartbyggda dammen. Men alla instanser har sagt nej. Oreälven har höga natur- och friluftsvärden och är skyddad mot exploateringsföretag enligt miljöbalken. Älven har också ett bra harrfiske.
Som skäl för att skjuta upp rivningen angav Fortum att det fanns en opposition mot en utrivning av dammen och att Orsa Besparingsskog ville se över möjligheterna att överta Stackmoradammen, då de menar att kvarnbyggnaden har ett bevarandevärde.

Sportfiskarna yrkade förstås att Fortums ansökan om villkorsändring skulle avslås då det saknas stöd i lagen för detta. För att uppnå en god ekologisk status måste vandringsvägen öppnas snarast. Nu ska dammen rivas!
www.sportfiskarna.se

Relaterad nyhet från din region
5 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Nu kan öringar leta sig upp till nya lekplatser i Hargsån. Foto: Jon Sailer
Det är vår – släpp fiskarna och bäckarna loss!

Fiskevården är på frammarsch i Sverige. Såklart måste vi berätta om detta glädjeämne från Uppland, där Hargsån släpps fri efter 350 år i bojor.

Rubriken är en association till den svenska filmklassikern ”Släpp fångarne loss – det är vår!”.  Och nog förtjänade Hargsån att släppas loss efter så många århundranden. Ån har varit torrlagd i 350 år, ända sedan bruket vid Nerhammaren anlades.
Det 182 meter långa omlöp som nu öppnats kommer att ge lekvandrande fisk tillgänglighet till ett helt åsystem, med över 40 hektar våtmark och flera kilometrar med skogsbäckar.

Det är Upplandsstiftelsen som tillsammans med Sportfiskarna och Hargs bruk lyckats ro projektet i hamn.
Direkt efter färdigt arbete sågs havsöring gå upp och leka på de nyanlagda lekbottnarna. Dessutom noterades den rödlistade arten nejonöga som nu får bättre chans att klara sig, rapporterar Upplandsstiftelsen på sin hemsida. Här kan du även se ett filmklipp från SVT om händelsen!

Du kanske även gillar detta