[/caption] " /> fortum, fiskejournalen, älvräddarna | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

8 år sedan Sverige Morgan Fihn
Fortum: Vi bryter inte mot lagen

Christer Borg från Älvräddarna (tv) ifrågasätter Fortums och Jens Bjöörns juridiska miljökompetens.

Älvräddarna beskyllde Fortum för att bryta mot lagen då man inte anlagt en fiskväg vid Edeforsen. Nu hör Fortum av sig till Fiskejournalen och tillbakavisar Älvräddarnas anklagelser.
– Detta är felaktigt. Fiskväg finns enligt föreskrifter, skriver kraftbolaget i ett mejl till Fiskejournalen.
Kraftbolaget Fortum ansöker om att få bygga om sitt kraftverk i skyddade Edeforsen, Ljusnan. Kraftbolaget erbjuder sig att bygga en fungerande fiskväg, för att kompensera den miljöpåverkan som myndigheter menar kommer att uppstå. Organisationen Älvräddarna menar att ett krav på fiskväg redan finns och drar slutsatsen att Fortum därmed bryter mot lagen som inte ser till att den fungerar. De refererar till ett dokument från 1910, där den dåvarande kung Gustaf V godkänner att Edeforsen dämms, men endast under villkor att ”fri vandringsväg för fisken upprättas”.
Från Fortums håll anser man dock att vandringsvägen, trots att den inte fungerar, är helt enligt föreskrifterna från 1910.
– Med de föreslagna åtgärderna kommer fiskvägen att bli väsentlig mer effektiv än idag, säger Jens Bjöörn, kommunikationschef på Fortum.

Älvräddarna står fast vid sin ståndpunkt
– Fortums och Jens Bjöörns påstående visar på vilken dålig nivå deras praktiska och juridiska miljökompetens ligger, menar Christer Borg, ordförande i Älvräddarna.
Enligt Älvräddarna är det ett vanligt missförstånd även bland de större kraftbolagen att tro att det räcker med ”en fiskväg” helt utan koppling till om den fungerar eller ej.
– Tillståndet som Fortum har för sin verksamhet från 1910 innebär att fiskvandringen ska säkerställas både för upp- och nedvandrande fisk, fortsätter Christer Borg.

–Att rättsordningen skulle kräva en lösning som inte fungerar är löjeväckande. Fortum har i sin ansökan om utbyggnad visat att deras verksamhet påverkar miljön i Edeforsen i strid med gällande tillstånd. De måste nu föreslå åtgärder så att fiskvägen efter 103 år äntligen kan börja fungera, detta utan att blanda in en utbyggnad av den skyddade forsen, avslutar Christer Borg.

Kammarkollegiet säger sitt
Älvräddarnas påstående/svar understryks av att Kammarkollegiet skickat en underrättelse till polisen.
”Kammarkollegiet finner att nuvarande vattenverksamhet inte följer för verksamheten gällande tillstånd meddelat 1910”, skriver man i brevet till polismyndigheten i Gävleborgs län.

Läs tidigare notiser om Fortum.
Morgan Fihn

Relaterad nyhet från din region
15 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Snart kanske denna art återfinns i svenska vatten. Foto: Karolina Wikander/SLU
Sensationella svenska fyndet – långt från stallet

SLU:s personal på fartyget R/V Svea fick ett oväntat men uppskattat besök i sina nät när de genomförde en expedition på Nordsjön. Det handlar om en sjöhäst – som rörde sig långt ifrån sitt hemmastall.

SLU berättar i ett pressmeddelande att de aldrig har fångat någon sjöhäst tidigare. Den aktuella arten, kortnosad sjöhäst, lever vanligtvis i varmare vatten, och detta fynd gjordes i området där Nordsjön möter Skagerak, på danskt vatten.

Snart i svenska vatten?
Enligt SLU hittades den första sjöhästen i danskt vatten på 50 år 2017, men sedan dess har det rapporteras enstaka fynd av sjöhästar då och då. Senast i veckan hittades ett levande exemplar av arten allmän sjöhäst (hippocampus guttulatus) på en strand i Vejers på danska västkusten.

– Det verkar som om sjöhästar blir vanligare här och det lär inte dröja länge innan någon dyker upp också i svenska vatten, säger Peter Rask Møller, docent vid Statens Naturhistoriske Museum vid universitetet i Köpenhamn.

Söhästen som fångades på Svea levde tack och lov, och släpptes tillbaka efter fotografering. Bilderna skickades till en brittisk expert för artbestämning, vilka bekräftat att det rör sig om en honfisk av arten kortnosad sjöhäst (hippocampus hippocampus).

Här kan du läsa mer om fyndet.

Du kanske även gillar detta