Just nu:
Annons

Nyheter

11 år sedan Sverige Fiskejournalen
Fp-nej till småkraftverk

Folkpartiet kommer inte att acceptera någon utbyggnad av den småskaliga vattenkraften. I en debattartikel går Carl B Hamilton till storms mot miljöförstörelsen i små vattendrag.
Den småskaliga vattenkraften gör inte mycket nytta – men förstör stora naturvärden. Det har vi på sportfiskesidan sagt länge och nu får vi medhåll från Folkpartiet. I en debattartikel i Uppsala Nya Tidning skriver partiets energipolitiske talesman, Carl B Hamilton:
”I Sverige finns i dag cirka 1700 vattenkraftverk med en effekt undr 1500 kW och som därmed beteckas som ´småskalig vattenkraft´enligt lagen om elcertifikat. Detta är visserligen 63 procent av antalet vattenkraftanläggningari landet, men de är små och bidrar med mindre än 3 procent av elproduktionen.”
Hamilton skriver vidare:
”All vattenkraftutbyggnad får stora miljökonsekvenser. Vattenmiljöerna både upp- och nedströms alla vattenkraftverk förändras avsevärt och ett kraftverk påverkar bland annat fisket. Fördämningar förändringar vattenmiljöerna och livsbetingelserna för djur- och växtliv i vattnet men också på angränsande marker.”
Du kan läsa artikeln i sin helhet på UNT:s debattsida.
Svenne Andersson

Resultatet av ett litet kraftverk i ett mindre vattendrag – en torrlagd åfåra.

Resultatet av ett litet kraftverk i ett mindre vattendrag – en torrlagd åfåra.

Relaterad nyhet från din region
13 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Länsstyrelser och kommuner kan få ett ökat ansvar för vattenförvaltning. Foto: Anders Lundin
Bättre vatten från fjäll till kust med "Blå plan"

Länsstyrelser och kommuner kan få ett större ansvar för landets vattenplanering, från fjäll till kust. Syftet är att genom bättre förvaltning höja kvalitén på våra vatten, och satsningen går under namnet ”Blå plan”.

Konceptet med en ”Blå plan” är att länsstyrelser och kommuner ska ta ett helhetsgrepp på hela avrinningsområdet, även de delar som passerar länets eller kommunens gränser. Bakom förslaget ligger Vattenmyndigheterna, som poängterar att det som pågår uppströms påverkar tillståndet i vattnet nedströms.
– Åtgärdsförslaget innebär att kommuner och länsstyrelser ska göra en förvaltningsövergripande vattenplanering med en helhetssyn utifrån hur hela avrinningsområdet mår, säger Johanna Söderasp, vattenvårdsdirektör i ett pressmeddelande.

Det framgår inte direkt hur sportfiske och annan rekreation ska vägas in i planeringen, men planen är att enklare kunna sätta in rätt åtgärd på rätt plats, vilket i förlängningen sparar pengar.
Fokus ska vara på vattenförekomster där vattnet kräver åtgärder för att få en god kvalitet. I sin planering ska även myndigheterna titta på hur vattnet påverkas av ett förändrat klimat.
Här kan du läsa mer om den ”Blå planen”.

Du kanske även gillar detta