[/caption] " /> Fria vandringsvägar i Danderyd | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

8 år sedan Sverige Morgan Fihn
Fria vandringsvägar i Danderyd

Dammarna har tagits bort och ersatts med stentrösklar. (Foto: Micael Söderman)

Sportfiskarna:
I det lilla vattendrag som förbinder Nora träsk med Edsviken har lekvandrande fiskar under lång tid stoppats av vandringshinder i form av dammar. Arbetet med att åtgärda dessa har nu inletts av Danderyds kommun och Sportfiskarna.
Det finns gamla uppgifter om att gädda steg för lek och Sportfiskarna har under tidigare inventeringar observerat mörtar som försökt passera hindret i mynningen. Den utanförliggande Edsviken är relativt brant och kal och dessutom hårt exploaterad så bra lekområden för exempelvis gädda är fåtaliga. Åtgärden är därför mycket prioriterad och välbehövlig för de storstadsnära fiskbestånden.
Under sommaren 2013 kommer vandringsvägarna upp till Noraträsk att ytterligare förbättrats. Detta då man efter vårfloden kommer att ha bättre kunskap om hur vattenståndet förändras vilket påverkar fiskarnas möjligheter att vandra upp.
www.sportfiskarna.se

Relaterad nyhet från din region
23 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Ta hand om fisken – sök LOVA-bidrag! Foto: Anders Lundin
Dags att vårda fisken – så här söker du pengar!

Intresset för sportfiske växer – och därmed också intresset för fiskbestånden. Vi påminner nu om LOVA-bidraget, som alla föreningar och kommuner kan söka för att skapa bättre förutsättningar för sportfiske.

LOVA är Havs- och vattenmyndighetens satsning som ska gå till lokal vattenvård över hela landet. Har du ett projekt på gång så är det dags att söka pengar nu, eftersom ansökningstiden går ut i slutet av januari.

I flera län finns det många vattenmiljöer som i dag inte uppnår miljökvalitetsnormerna om god ekologisk status, och länsstyrelsen vill nu ha hjälp att sprida budskapet om LOVA.

Det är du som jobbar på kommun eller är medlem i en ideell förening som kan söka bidrag för lokala vattenvårdsprojekt som bidrar till att uppnå god status. Till exempel kan projektet syfta till att åtgärda vandringshinder, återställa flottledsrensade vattendrag eller anlägga lekbottnar för fisk.

Från och med 2018 finns det en ny LOVA-förordning som innebär en förstärkning av arbetet med övergödning. Du kan söka i vissa fall upp till 90 procent i statliga bidrag för åtgärder som minskar övergödningen.

Läs mer om LOVA här!

Du kanske även gillar detta