Glädje över slingrande upptäckt i Årefjällen

Åre kommun förknippas mest med öring, röding och harr när det kommer till fiske. Men just nu är det en annan art som står i tillfälligt fokus, efter att den oväntat upptäckts i Ullån – nämligen bäcknejonöga.Många vattendrag kring Åre tätort är hårt påverkade av exploateringen i området, och det pågår massiva insatser för att … Fortsätt läsa Glädje över slingrande upptäckt i Årefjällen