Den röbukiga pirayan är vanlig i Brasilien.  Skulle du våga doppa tårna här? Den röbukiga pirayan är vanlig i Brasilien.
Skulle du våga doppa tårna här?[/caption] " /> Glupska pirayor fångar sig själva | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

6 år sedan Sverige Maria Ålander
Glupska pirayor fångar sig själva
Den röbukiga pirayan är vanlig i Brasilien.  Skulle du våga doppa tårna här?

Den röbukiga pirayan är vanlig i Brasilien.
Skulle du våga doppa tårna här?

Se ett filmklipp på hur man fångar pirayor i Brasilien. Fiskarna är så glupska att man inte behöver någon fiskeutrustning för att plocka upp dem.
I detta klipp lever pirayan upp till sitt rykte. Stimmet med pirayor är tätt och alla fiskarna verkar ivriga att hugga in på det som sänks ned i vattnet. I detta fall, blir denna glupskhet också pirayornas egen udergång, då de hamnar i en fiskkorg.
Förra veckan kom den obehagliga nyheten om att en sexårig flicka blivit uppäten av pirayor i en flod i Barsilien. Läs den här.
Av detta filmklipp att döma, förstår man att risken är reell för alla de som bor runt Brasiliens floder.
Maria Ålander

Relaterad nyhet från din region
4 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Länsstyrelser och kommuner kan få ett ökat ansvar för vattenförvaltning. Foto: Anders Lundin
Bättre vatten från fjäll till kust med "Blå plan"

Länsstyrelser och kommuner kan få ett större ansvar för landets vattenplanering, från fjäll till kust. Syftet är att genom bättre förvaltning höja kvalitén på våra vatten, och satsningen går under namnet ”Blå plan”.

Konceptet med en ”Blå plan” är att länsstyrelser och kommuner ska ta ett helhetsgrepp på hela avrinningsområdet, även de delar som passerar länets eller kommunens gränser. Bakom förslaget ligger Vattenmyndigheterna, som poängterar att det som pågår uppströms påverkar tillståndet i vattnet nedströms.
– Åtgärdsförslaget innebär att kommuner och länsstyrelser ska göra en förvaltningsövergripande vattenplanering med en helhetssyn utifrån hur hela avrinningsområdet mår, säger Johanna Söderasp, vattenvårdsdirektör i ett pressmeddelande.

Det framgår inte direkt hur sportfiske och annan rekreation ska vägas in i planeringen, men planen är att enklare kunna sätta in rätt åtgärd på rätt plats, vilket i förlängningen sparar pengar.
Fokus ska vara på vattenförekomster där vattnet kräver åtgärder för att få en god kvalitet. I sin planering ska även myndigheterna titta på hur vattnet påverkas av ett förändrat klimat.
Här kan du läsa mer om den ”Blå planen”.

Du kanske även gillar detta