[/caption] " /> Greenpeace justerar elranking | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

8 år sedan Sverige Morgan Fihn
Greenpeace justerar elranking

Greenpeace lyssnade på kritiken och nu ska man tillsammans med Älvräddarna publicera en förfinad ranking.

Greenpeace har lyssnat på kritkiken från Älvräddarna och ska nu förfina sitt sätt att ranka elbolag. Tillsammans ska Greenpeace och Älvräddarna titta på hur man väger in den biologiska mångfalden.
Förra veckan gjorde Älvräddarna ett utspel där de kritiserade miljöorganisationen Greenpeace för att spela elbolagen rakt i händerna. Ordförande i Älvräddarna, Christer Borg, menade att deras rankinglista – som enbart vägde in andelen förnybar energi – kunde ge miljöbovar en bra placering.
Greenpeace försvarade sig med att de inte hade tillräcklig information för att väga in andra aspekter, som biologisk mångfald.
Nu har dock Greenpeace tagit till sig kritiken och ska ta hjälp av Älvräddarnas kunskap om hur de olika kraftbolagen står sig när det gäller hänsyn till den biologiska mångfalden.

– Det är mycket roligt att vi nu kommit överens med Greenpeace om en förfinad ranking. Det blir ett utmärkt komplement för den miljömedvetna elkonsumenten, säger Christer Borg på Älvräddarna.
Läs mer på nättidningen Second Opinion.
Maria Ålander

 

Relaterad nyhet från din region
13 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Ta hand om fisken – sök LOVA-bidrag! Foto: Anders Lundin
Dags att vårda fisken – så här söker du pengar!

Intresset för sportfiske växer – och därmed också intresset för fiskbestånden. Vi påminner nu om LOVA-bidraget, som alla föreningar och kommuner kan söka för att skapa bättre förutsättningar för sportfiske.

LOVA är Havs- och vattenmyndighetens satsning som ska gå till lokal vattenvård över hela landet. Har du ett projekt på gång så är det dags att söka pengar nu, eftersom ansökningstiden går ut i slutet av januari.

I flera län finns det många vattenmiljöer som i dag inte uppnår miljökvalitetsnormerna om god ekologisk status, och länsstyrelsen vill nu ha hjälp att sprida budskapet om LOVA.

Det är du som jobbar på kommun eller är medlem i en ideell förening som kan söka bidrag för lokala vattenvårdsprojekt som bidrar till att uppnå god status. Till exempel kan projektet syfta till att åtgärda vandringshinder, återställa flottledsrensade vattendrag eller anlägga lekbottnar för fisk.

Från och med 2018 finns det en ny LOVA-förordning som innebär en förstärkning av arbetet med övergödning. Du kan söka i vissa fall upp till 90 procent i statliga bidrag för åtgärder som minskar övergödningen.

Läs mer om LOVA här!

Du kanske även gillar detta