Efter en relativ nedgång tidigare under året har stölden av båtmotorer ökat kraftigt. När kvällarna blir mörka och båtfolket försvunnit från hamnarna kan tjuvarna operera i lugn och ro. " /> Håll koll på båtmotorn i höst | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

5 år sedan Sverige Fiskejournalen
På många sportfiskebåtar sitter det moderna och dyra utombordare. Naturligtvis attraktiva för motortjuvarna som härjar i hamnarna under hösten.
Håll koll på båtmotorn i höst

Efter en relativ nedgång tidigare under året har stölden av båtmotorer ökat kraftigt. När kvällarna blir mörka och båtfolket försvunnit från hamnarna kan tjuvarna operera i lugn och ro.

Sportfiskare och andra som låter sina båtar ligga kvar i sjön under hösten drabbas särskilt hårt. Många båtklubbar har vaktscheman under sommarmånaderna, men när den allmänna båtsäsongen är slut i september tas båtarna upp och vakterna slutar patrullera. Kvar i hamnarna ligger sportfiskarnas båtar för att vara redo för höstens fisketurer.
Hittills i år har stölderna av båtmotorer visat en sjunkande tendens. Jämför med förra året var nedgången av antalet anmälda båtstölder 15 procent, enligt Brottsförebyggande rådet. Men under de senaste veckorna har stölderna skjutit fart.

– Det klassiska är att man flyttar tre eller fyra båtar, plockar av motorerna och så släpper man båtarna vind för våg, säger Carina Birking vid Larmtjänst till TT.
Många sportfiskare satsar stora pengar på moderna, mindre miljöförstörande utombordare och dessa är naturligtvis attraktiva på tjuvmarknaden. Det bästa sättet att skydda sig är med både synlig och dold märkning, samt förstås med spårsändare.

Relaterad nyhet från din region
21 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Ta hand om fisken – sök LOVA-bidrag! Foto: Anders Lundin
Dags att vårda fisken – så här söker du pengar!

Intresset för sportfiske växer – och därmed också intresset för fiskbestånden. Vi påminner nu om LOVA-bidraget, som alla föreningar och kommuner kan söka för att skapa bättre förutsättningar för sportfiske.

LOVA är Havs- och vattenmyndighetens satsning som ska gå till lokal vattenvård över hela landet. Har du ett projekt på gång så är det dags att söka pengar nu, eftersom ansökningstiden går ut i slutet av januari.

I flera län finns det många vattenmiljöer som i dag inte uppnår miljökvalitetsnormerna om god ekologisk status, och länsstyrelsen vill nu ha hjälp att sprida budskapet om LOVA.

Det är du som jobbar på kommun eller är medlem i en ideell förening som kan söka bidrag för lokala vattenvårdsprojekt som bidrar till att uppnå god status. Till exempel kan projektet syfta till att åtgärda vandringshinder, återställa flottledsrensade vattendrag eller anlägga lekbottnar för fisk.

Från och med 2018 finns det en ny LOVA-förordning som innebär en förstärkning av arbetet med övergödning. Du kan söka i vissa fall upp till 90 procent i statliga bidrag för åtgärder som minskar övergödningen.

Läs mer om LOVA här!

Du kanske även gillar detta