Just nu:
Annons

Nyheter

11 år sedan Sverige Fiskejournalen
Här kan du anmäla

Sedan några dagar har vi haft tekniska problem med vår hemsida. Bland annat kan det vara svårt att anmäla fiskar. Här får du några direktlänkar.

Tyvärr ser det inte ut som om vi klarar att lösa de tekniska problemen på hemsidan före helgen. Om du vill anmäla en fisk till Recordfisken eller 100-klubben kan du göra det via de här länkarna:
Anmälan 100-klubben.
Anmälan Recordfisken.
Här är ytterligare några direktlänkar:
Recordfisken.
100-klubben.
Rapalatävlingen.
Svenne Andersson


Det går att komma till anmälningsidorna via direktlänkarna nedan.


Relaterad nyhet från din region
20 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Nors – bra föda för rovfiskar. Foto: Länsstyrelsen
Se där – plötsligt påträffades nors i Försjön

Försjön i Eksjö kommun är ett populärt sportfiskevatten, där det genom årens lopp satts ut flera olika arter med syftet att stärka bestånden. Nu har det för första gången i modern tid påträffats nors i sjön.

Redan på 1800-talet sattes det ut röding och gös i Försjön, och senare skedde även stödutsättning av gädda och sik. En nyligen publicerad undersökning om fiskbeståndet i Försjön visar att det domineras av abborre, men för första gången i modern tid konstateras det finnas nors i sjön. Arten sattes ut redan 1905, men har alltså inte påträffats där på senare tid.

Förutom fisk fångades även signalkräftor. I bottensatta nät fångades mycket få individer medan fångstvikten var normal jämfört med sjöar av liknande storlek och djup på höglandet, rapporterar länsstyrelsen i Jönköping. Resultatet från provfisket visar att sjöns ekologiska status med avseende på fisk är god.

– Att det fångades få fiskar var väntat och är en följd av Försjöns karga och näringsfattiga karaktär. Däremot medför den rika förekomsten av nors och signalkräftor bra förutsättningar för sjöns fina bestånd av abborre, säger Rasmus Linderfalk, fiskerikonsulent vid Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Du kanske även gillar detta