Just nu:
Annons

Nyheter

10 år sedan Sverige Fiskejournalen
Hårda ord om vattenkraft

Kolla in Fiske på TV4 Sport i kväll. Då kommer du att få höra Naturskyddsföreningens ordförande Mikael Karlsson markera hårt mot vattenkraften.
I det fjärde avsnittet av TV4:s program Fiske som sänds kl.21.30 i kväll på TV4 Sport intervjuas Mikael Karlsson, ordförande i SNF. På frågan om skillnaden mellan vindkraft och vattenkraft, ur perspektivet biologiskt mångfald, svarar Mikael Karlsson.
– Vattenkraften är som att stoppa ned en betongpropp i en pulsåder, det ger en oåterkallelig skada på vattendragen och på hela ekosystemen runt i kring, så inte en enda dropp till får regleras i Sverige.
Mikael Karlsson menar också att rätt placerad vindkraft har en försumbar påverkan på biologiskt mångfald.
– Markeringen från Naturskyddsföreningen är mycket bra, speciellt som vi i Älvräddarna just nu genomför en kampanj där vi undersöker hur kraftbolagen sköter sin marknadsföring runt förnybar energi. Vi måste få kraftbolagen att deklarera de olika kraftslagens påverkan på hela miljön på ett trovärdigt och sanningsenligt sätt, så att konsumenterna inte vilseleds när de vill välja rätt miljöalternativ, säger Älvräddarnas ordförande Christer Borg.
Svenne Andersson

– Vattenkraften förstör oersättliga naturvärden, säger SNF-ordföranden Mikael Karlsson i TV-programmet.


Relaterad nyhet från din region
6 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Nors – bra föda för rovfiskar. Foto: Länsstyrelsen
Se där – plötsligt påträffades nors i Försjön

Försjön i Eksjö kommun är ett populärt sportfiskevatten, där det genom årens lopp satts ut flera olika arter med syftet att stärka bestånden. Nu har det för första gången i modern tid påträffats nors i sjön.

Redan på 1800-talet sattes det ut röding och gös i Försjön, och senare skedde även stödutsättning av gädda och sik. En nyligen publicerad undersökning om fiskbeståndet i Försjön visar att det domineras av abborre, men för första gången i modern tid konstateras det finnas nors i sjön. Arten sattes ut redan 1905, men har alltså inte påträffats där på senare tid.

Förutom fisk fångades även signalkräftor. I bottensatta nät fångades mycket få individer medan fångstvikten var normal jämfört med sjöar av liknande storlek och djup på höglandet, rapporterar länsstyrelsen i Jönköping. Resultatet från provfisket visar att sjöns ekologiska status med avseende på fisk är god.

– Att det fångades få fiskar var väntat och är en följd av Försjöns karga och näringsfattiga karaktär. Däremot medför den rika förekomsten av nors och signalkräftor bra förutsättningar för sjöns fina bestånd av abborre, säger Rasmus Linderfalk, fiskerikonsulent vid Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Du kanske även gillar detta