HaV föreslår nya regler för att skydda lax och öring på västkusten

HaV föreslår att vid fiske med handredskap i Kattegatt och Skagerrak får högst två fiskar, oavsett om det är lax eller öring, behållas per fiskare och dygn. (Foto: HaV)

HaV föreslår att vid fiske med handredskap i Kattegatt och Skagerrak får högst två fiskar, oavsett om det är lax eller öring, behållas per fiskare och dygn. (Foto: HaV)

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, föreslår ändrade regler för fiske efter lax och öring i Kattegatt och Skagerrak.
– På västkusten har vi 23 vattendrag med produktion av vildlax och ett 100-tal vattendrag med produktion av öring. Senaste åren har bestånden av lax försämrats drastiskt. Exempelvis är det bara tre av laxbestånden, de i Himleån, Suseån och Stensån, som når de bevarandemål som satts upp, säger Håkan Carlstrand, utredare på enheten för fiskereglering.
Till västkustlax räknas de laxar som simmar ut i Atlanten för att växa upp där och dessa bestånd finns från Rönne å i söder till Enningdalsälven vid norska gränsen. En del laxar tar sig så långt bort som till vattnen mellan Grönland och Kanada men de flesta stannar utanför Färöarna och Island. Efter några år ute i Atlanten återvandrar laxarna till det vattendrag där de är födda för att leka. På hemvägen vandrar laxarna ofta först ner i södra Kattegatt innan de vänder norrut igen längs västkusten för att leta upp sina vattendrag.
– Orsakerna till att bestånden minskat är komplexa och varierar från vattendrag till vattendrag. Gemensamt för alla bestånd är att överlevnaden för unglax under första året i Atlanten har minskat drastiskt sedan 1980-talet, säger Håkan Carlstrand.
– Klimatförändringar kan ha lett till att förutsättningarna för laxens uppväxt i Atlanten försämrats. Utbyggnad av vattenkraft, försurning, sjukdomar och parasiter samt ett ökat fiske är andra orsaker.
I Lagan, Nissan och Göta älv är den naturliga produktionen av laxungar kraftigt påverkad av vattenkraften. I dessa vattendrag sätts odlade laxungar ut som kompensation för skadan på den naturliga produktionen av laxungar. Den odlade laxen märks innan den sätts ut genom att fettfenan tas bort, så kallad fettfeneklippning.
Senaste åren har det också skett ett ökat fiske med nät i södra Kattegatt där vild lax från svaga och starka bestånd samt odlad lax blandas.
HaV har tagit fram en plan för bevarande, restaurering och nyttjande av västkustlaxen för åren 2013 – 2018. Enligt denna ska produktionen av lax i varje enskilt vattendrag på sikt nå upp till minst 75 procent av den möjliga produktionen. I planen ingår att fasa ut fiske i havet eftersom fisket där sker i områden där lax från olika bestånd är blandade.
– Vi har tidigare infört regleringar för att skydda vildlaxen i Östersjön och fasa ut fiske på blandbestånd av lax. Vårt förslag för västkustlaxen är i linje med dessa, bland annat vill vi inte att fiske efter lax ska vara tillåtet med nät i vattenområden som är djupare än tre meter i Skagerrak och Kattegatt, säger Håkan Carlstrand.
På västkusten finns också ett 100-tal vattendrag som är lek- och uppväxtområden för havsöringen. Till skillnad från laxen så gör öringen inte några längre vandringar utan stannar i huvudsak i Kattegatt och Skagerrak innan de vandrar hemåt igen.
Öringfisket sker främst med handredskap och är idag inte reglerat utöver de generella bestämmelser som finns om fredningstider och minimimått.
– Sedan 1990-talet har tätheten av öringungar i vattendragen successivt minskat och de senaste åren har vi sett en kraftig minskning. Av försiktighetsskäl föreslår vi nu ett ökat skydd för havsöringen genom nya regler för fisket med handredskap säger Håkan Carlstrand.
HaV föreslår att vid fiske med handredskap i Kattegatt och Skagerrak får högst två fiskar, oavsett om det är lax eller öring, behållas per fiskare och dygn.
Ändringarna för lax- och öringfisket på västkusten föreslås träda i kraft 1 mars 2014.
Förslaget går nu på remiss till bland andra länsstyrelsen, Jordbruksverket, Naturvårdsverket, Sveriges Fiskares Riksförbund och Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund. Senast 31 januari ska svaren vara inlämnade.
Här kan du läsa HaV:s remissförslag för reglering av lax- och öringsfiske på västkusten.

Annons
AKTUELLT

Världens dyraste bete

MacDaddy’s trollingbete skapade rubriker på den stora amerikanska sportfiskemässan ICast för tio år sedan. Betet är ett fullt fungerade trollingbete ämnat för fiske efter storvilt. Det finns dock en avgörande detalj som avskräcker att använda betet i praktiken, det har nämligen ett uppskattat värde på otroliga en miljon dollar. Men varför har MacDaddy’s Million Dollar

Omfattande tjuvfiske i Storsjön

Över 500 meter nät fyllda av gammal död fisk har i dagarna hittats i Storsjön i Gästrikland. Nätfisket är olagligt och har bland annat skördat mängder av gös, gädda och abborre.

Tidernas 3 bästa beten för insjööringen

Fiskejournalen fortsätter att gräva bland anmälda fiskar till Recordfisken och Storfiskregistret. Hela 40 000 registrerade fiskar ligger till grund för serien om ”Tidernas bästa beten”. Nu har vi kommit fram till vår älskade öring. Vilka tre beten har fångat flest insjööringar sen 1970? Den gigantiska öring som är svenskt rekord sedan 1991 är en mycket

Mäktiga hugg i Artjakten

Högtryck råder över Sverige och detsamma gäller för Artjakten – landets roligaste sommartävling för barn och ungdomar. Den senaste veckan har mängder av fiskar anmälts, bland annat Isac Larssons skäggtorsk från ett vrakfiske på västkusten.

Följ björnarnas laxfrossa – live!

Drömmer du om att få se Alaskas beryktade brunbjörnar fånga hoppande laxar? Nu går det att koppla upp sig på live-kameror för att avnjuta det mäktiga skådespelet.

Damm töms för att utrota solabborrar

Länsstyrelsen i Jönköping tömmer Bergadammen för att få bort de solabborrar som har lyckats etablera sig. På så sätt vill man hindra att den främmande arten sprids till närliggande vattendrag.

Så tar du en abborre över kilot

Den 18 maj tog Erik Peterson en storabborrsvit som hette duga. 1300, 1480, 1660 och en på 2210 gram. Hur gör han? Erik Peterson är 20 år gammal och bor i Kalmar. Han kombinerar jobbet i Sportfiskebutiken och båttillbehörsaffären Baltic Skeppsfournering med sitt guidejobb i företaget Fishing in Sweden. Det är med andra ord fiske

Abborrtips från fiskare i medvind

Jens Byholm har haft en fantastisk abborrsäsong och radat upp mängder av randiga bjässar. Senaste storfångsten mätte hela 51,5 centimeter och fångades i en värmländsk sjö i högsommarvärme. Här kommer Jens hetaste tips för att få storabborren att gapa!

Tidernas 3 bästa gösbeten

Fiskejournalen har gjort statistik på 40 000 fångster från Sportfiskarnas storfiskregister och vårt eget Recordfiskregister. Här nedan följer de tre beten som fångat flest gösar i våra register. Här följer tidernas tre bästa gösbeten:   Klicka på bildspelet här nedan för att se resultatet:

Annonser

TYCK TILL!

Vilken specialtidning skulle du helst vilja läsa?

Visa resultat

Loading ... Loading ...