[/caption] " /> HaV stänger yrkesfiske i Skagerrak | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

8 år sedan Sverige Morgan Fihn
HaV stänger yrkesfiske i Skagerrak

Kontrollen av att förbudet verkligen efterlevs kommer bland annat att göras via satellitövervakning.

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, stänger yrkesfisket i ett område i Skagerrak. Stängningen gäller allt fiske av torsk, kolja, gråsej och vitling, med vissa undantag.
– Det är första gången en sådan här realtidsstängning görs i svenska vatten och skälet är att det finns stora mängder av ungfisk, så kallade juveniler, i det aktuella området, säger Karin Hermansson, chef för fiskerikontrollenheten på HaV.

Området i Skagerrak som nu stängs är 50 nautiska mil i kvadrat stort och ligger i höjd med Lysekils och Sotenäs kommun. Stängningen gäller från och med i morse till och med 29 mars klockan 23.59, totalt 21 dagar.
– Enligt EU:s kontrollförordning på fiskets område ska områden kunna stängas av tillfälligt för att skydda ungfisk av torsk, kolja, sej och vitling i Skagerrak och Nordsjön. Systemet trädde i kraft 1 september 2009, säger Karin Hermansson.
Upptäckten av stora mängder ungfisk i området gjordes när kustbevakningen i onsdags kväll kontrollerade ett fartyg.

– Andelen ungfisk i fångsten överskred det tröskelvärde som anges i EU-förordningen. Även om det kanske inte rör sig om så stora mängder så rör det sig om väldigt många individer, säger Karin Hermansson.
Nu beslutar Havs- och vattenmyndigheten därför att införa en realtidsstängning för fiske i området. Förbudet gäller och samtliga fartyg som fiskar i området.
Kontrollen av att förbudet verkligen efterlevs kommer bland annat att göras via satellitövervakning och genom kontroller av kustbevakningen till sjöss och med flyg.
– Vi förstår att stängningen kan skapa olägenheter för de fartyg som har detta område för sitt huvudsakliga fiske. Men sett ur ett biologiskt perspektiv är det nödvändigt. Det ger juvenilerna en chans att växa till sig och leka.
Läs mer på www.havochvatten.se

Länk till beslutet om realtidsstängning
Länk till karta över området som stängs
Länk till latituder för området som stängs

Relaterad nyhet från din region
17 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Så här såg det ut efter att Fortum stängt av vattnet i Väljeån. Foto: Privat
Fortum polisanmäls efter nolltappning i öringvatten

I somras fick människor vid Väljeån i Hälsingland rusa ut för att rädda sprattlande fisk, efter att vattnet plötsligt försvunnit på en sträcka av 2 kilometer. Nu har Länsstyrelsen i Gävleborg polisanmält Fortum för misstanke om brott mot miljöbalken.

Det var i juni 2020 som händelsen i Väljeån utspelade sig, där den lokala fiskevårdsföreningen befarar att flera årskullar av både harr och öring slogs ut. Det har gjorts stora insatser för fiskevården i det aktuella vattnet, och enligt vattendomen från 1950 ska minst en kubikmeter vatten per sekund alltid ska släppas.

Fortum erkände att en dammlucka stängts av misstag, men Länsstyrelsen i Gävleborg väljer ändå att polisanmäla bolaget för brott mot miljöbalken. Torrläggningen ska enligt länsstyrelsens bedömning medfört en påtaglig risk för skador på fisk och andra vattenlevande organismer.

– Bryter man mot en vattendom måste vi anmäla det så får miljöåklagaren göra en utredning på det här, säger Gustav Hartzell, handläggare på länsstyrelsens enhet för vattenverksamhet och fiske, till Hela Hälsingland.

Du kanske även gillar detta