[/caption] " /> Hertings kraftverk miljöanpassas | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

7 år sedan Sverige Morgan Fihn
Hertings kraftverk miljöanpassas

Återställningen av Hertingsforsen kommer tveklöst att gynna den biologiska mångfalden, men också stärka Falkenberg som turistort. Genom projektet hoppas kommunen nämligen att kunna fördubbla intäkterna från ekoturismen.

Älvräddarna:
De senaste 65 åren har Hertings båda Kraftverk fungerat som definitiva vandringshinder i Ätran. Nu väljer dock Falkenbergs kommun att miljöanpassa anläggningarna, då Ätran är hemvist för flera rödlistade fisk- och musselarter.

När kommunen nu river dammen, restaurerar viktiga biotopområden i Hertingsforsen och bygger faunapassager kommer Falkenbergs Energi snart att kunna titulera sig som ensamt elbolag i Sverige att endast sälja bra miljövalsmärkt el och enbart producera el genom miljöanpassad vattenkraft.
Älvräddarna säger:

Falkenbergs kommun visar genom detta projekt att man tar sitt ansvar för miljön och att det med relativt små medel går att modernisera dagens vattenkraftverk så att de blir mycket mindre skadliga för miljön.
Nu är det bara ca 1500 vattenkraftverk kvar i landet som behöver avskaffas eller miljöanpassas, innan vi kan börja tala om vattenkraften som en hållbar och grön energiresurs, på riktigt…
www.alvraddarna.se

Relaterad nyhet från din region
8 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Länsstyrelser och kommuner kan få ett ökat ansvar för vattenförvaltning. Foto: Anders Lundin
Bättre vatten från fjäll till kust med "Blå plan"

Länsstyrelser och kommuner kan få ett större ansvar för landets vattenplanering, från fjäll till kust. Syftet är att genom bättre förvaltning höja kvalitén på våra vatten, och satsningen går under namnet ”Blå plan”.

Konceptet med en ”Blå plan” är att länsstyrelser och kommuner ska ta ett helhetsgrepp på hela avrinningsområdet, även de delar som passerar länets eller kommunens gränser. Bakom förslaget ligger Vattenmyndigheterna, som poängterar att det som pågår uppströms påverkar tillståndet i vattnet nedströms.
– Åtgärdsförslaget innebär att kommuner och länsstyrelser ska göra en förvaltningsövergripande vattenplanering med en helhetssyn utifrån hur hela avrinningsområdet mår, säger Johanna Söderasp, vattenvårdsdirektör i ett pressmeddelande.

Det framgår inte direkt hur sportfiske och annan rekreation ska vägas in i planeringen, men planen är att enklare kunna sätta in rätt åtgärd på rätt plats, vilket i förlängningen sparar pengar.
Fokus ska vara på vattenförekomster där vattnet kräver åtgärder för att få en god kvalitet. I sin planering ska även myndigheterna titta på hur vattnet påverkas av ett förändrat klimat.
Här kan du läsa mer om den ”Blå planen”.

Du kanske även gillar detta