Just nu:
Annons

Nyheter

11 år sedan Sverige Fiskejournalen
Högtryck i Grand Slam

Stora delar av Sverige tycks ”lida” av kallare väder än vanligt men i Grand Slam är det högtryck. Efter varje helg strömmar det in anmälningar i mängder. Ännu har ingen Grand Slam erövrats av någon, men fler och fler har kommit upp i två arter redan.
En som i dagarna klarat av art nummer två är Sverker Sundberg från Rockneby. Sverker saknar bara en gös för att fullborda sin Grand Slam efter att ha fångat abborre på 1700 gram och gädda på 10700 gram.
Den art som hittills har registrerats mest frekvent är gädda. Troligen kommer fler abborrar och gösar in under sommaren när vattentemperaturerna skuttat upp några grader.
Klicka dej fram till Grand Slam-sidan under fliken ”Tävlingar”.
Palle Sköldblom

Sverker Sundberg med en tredjedels Grand Slam – en gädda på 10700 gram.

Sverker Sundberg med en tredjedels Grand Slam – en gädda på 10700 gram.

Relaterad nyhet från din region
7 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Nors – bra föda för rovfiskar. Foto: Länsstyrelsen
Se där – plötsligt påträffades nors i Försjön

Försjön i Eksjö kommun är ett populärt sportfiskevatten, där det genom årens lopp satts ut flera olika arter med syftet att stärka bestånden. Nu har det för första gången i modern tid påträffats nors i sjön.

Redan på 1800-talet sattes det ut röding och gös i Försjön, och senare skedde även stödutsättning av gädda och sik. En nyligen publicerad undersökning om fiskbeståndet i Försjön visar att det domineras av abborre, men för första gången i modern tid konstateras det finnas nors i sjön. Arten sattes ut redan 1905, men har alltså inte påträffats där på senare tid.

Förutom fisk fångades även signalkräftor. I bottensatta nät fångades mycket få individer medan fångstvikten var normal jämfört med sjöar av liknande storlek och djup på höglandet, rapporterar länsstyrelsen i Jönköping. Resultatet från provfisket visar att sjöns ekologiska status med avseende på fisk är god.

– Att det fångades få fiskar var väntat och är en följd av Försjöns karga och näringsfattiga karaktär. Däremot medför den rika förekomsten av nors och signalkräftor bra förutsättningar för sjöns fina bestånd av abborre, säger Rasmus Linderfalk, fiskerikonsulent vid Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Du kanske även gillar detta