För första gången på länge kommer det positiva rapporter om ålens situation i Skåne. Elfiske i Höje å vid Lund har visat större förekomst av ål än tidigare, rapporterar Sydsvenskan. " /> Hoppfullt för ål i Skåne | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

6 år sedan Sverige Fiskejournalen
Bland ålarna som fångades fanns både vuxna exemplar och ålyngel. (Foto: Anders Nicander)
Hoppfullt för ål i Skåne

För första gången på länge kommer det positiva rapporter om ålens situation i Skåne. Elfiske i Höje å vid Lund har visat större förekomst av ål än tidigare, rapporterar Sydsvenskan.

På uppdrag av Höje ås vattenråd genomförde den välkände fiskbiologen Anders Eklöv i veckan ett elfiske, strax uppströms reningsverket vid Lund. På en kort sträcka, cirka 40 meter, fångades tolv ålar i olika ålderklasser, både yngel och fyra-fem år gamla. Det är ett bättre resultat än på mycket länge och nu hoppas Eklöv och vattenrådet att det fortsatta provfisket ska ge lika positiva besked.
Liksom många andra skånska vattendrag är Höje å kraftigt övergödd och förorenad. Ån rinner genom jordbrukslandskapet och får dessutom ta emot dagvatten, bland annat från Lund. Situationen har dock varit än värre, modern reningsteknik har medfört att ån i viss mån återhämtat sig från den status av avloppsdike den hade på 1960-talet när zoologiprofessorn Per Brinck genomförde provfisken där.

Provfisket hittills har visat att ålen ökat i antal, men att även ett antal andra arter i ån verkar må bättre än på länge, bland annat den sällsynta grönlingen.

Relaterad nyhet från din region
Du kanske även gillar detta