För första gången på länge kommer det positiva rapporter om ålens situation i Skåne. Elfiske i Höje å vid Lund har visat större förekomst av ål än tidigare, rapporterar Sydsvenskan. " /> Hoppfullt för ål i Skåne | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

5 år sedan Sverige Fiskejournalen
Bland ålarna som fångades fanns både vuxna exemplar och ålyngel. (Foto: Anders Nicander)
Hoppfullt för ål i Skåne

För första gången på länge kommer det positiva rapporter om ålens situation i Skåne. Elfiske i Höje å vid Lund har visat större förekomst av ål än tidigare, rapporterar Sydsvenskan.

På uppdrag av Höje ås vattenråd genomförde den välkände fiskbiologen Anders Eklöv i veckan ett elfiske, strax uppströms reningsverket vid Lund. På en kort sträcka, cirka 40 meter, fångades tolv ålar i olika ålderklasser, både yngel och fyra-fem år gamla. Det är ett bättre resultat än på mycket länge och nu hoppas Eklöv och vattenrådet att det fortsatta provfisket ska ge lika positiva besked.
Liksom många andra skånska vattendrag är Höje å kraftigt övergödd och förorenad. Ån rinner genom jordbrukslandskapet och får dessutom ta emot dagvatten, bland annat från Lund. Situationen har dock varit än värre, modern reningsteknik har medfört att ån i viss mån återhämtat sig från den status av avloppsdike den hade på 1960-talet när zoologiprofessorn Per Brinck genomförde provfisken där.

Provfisket hittills har visat att ålen ökat i antal, men att även ett antal andra arter i ån verkar må bättre än på länge, bland annat den sällsynta grönlingen.

Relaterad nyhet från din region
3 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Så här såg det ut efter att Fortum stängt av vattnet i Väljeån. Foto: Privat
Fortum polisanmäls efter nolltappning i öringvatten

I somras fick människor vid Väljeån i Hälsingland rusa ut för att rädda sprattlande fisk, efter att vattnet plötsligt försvunnit på en sträcka av 2 kilometer. Nu har Länsstyrelsen i Gävleborg polisanmält Fortum för misstanke om brott mot miljöbalken.

Det var i juni 2020 som händelsen i Väljeån utspelade sig, där den lokala fiskevårdsföreningen befarar att flera årskullar av både harr och öring slogs ut. Det har gjorts stora insatser för fiskevården i det aktuella vattnet, och enligt vattendomen från 1950 ska minst en kubikmeter vatten per sekund alltid ska släppas.

Fortum erkände att en dammlucka stängts av misstag, men Länsstyrelsen i Gävleborg väljer ändå att polisanmäla bolaget för brott mot miljöbalken. Torrläggningen ska enligt länsstyrelsens bedömning medfört en påtaglig risk för skador på fisk och andra vattenlevande organismer.

– Bryter man mot en vattendom måste vi anmäla det så får miljöåklagaren göra en utredning på det här, säger Gustav Hartzell, handläggare på länsstyrelsens enhet för vattenverksamhet och fiske, till Hela Hälsingland.

Du kanske även gillar detta