Tobiskung, tejstefisk, större kantnål, stensimpa, vimma och elritsa. Det vimlar av spännande arter i Rapala Cup. " /> Ovanliga fångster i Rapala Cup | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

6 år sedan Sverige Maria Ålander
Som om inte blekan på bilden vore nog. Melker Durell fick dessutom en skäggtorsk, en riktigt ovanlig art.
Ovanliga fångster i Rapala Cup

Tobiskung, tejstefisk, större kantnål, stensimpa, vimma och elritsa. Det vimlar av spännande arter i Rapala Cup.
Dominerar i statistiken gör dock arter som abborre, gädda, öring och mört. Några dagar in i juli kan vi konstatera att Rapala Cup är en riktig succé. Flera unga artjägare har redan fångat över 30 arter och snart har 300 barn och ungdomar anmält en fisk.
Melker Durell är en av alla unga artjägare. Precis som för flera andra på listan har Melkers fiskeintresse kommit från en fiskeintresserad pappa.För Melker innebär detta ofta fiske på sommarlovet, särskilt i havet.

Kanske var det Melkers rödmålade naglar som var hemligheten?

Under en tur till Kummelbank med pappa Magnus, kunde Melker utöver rariteter som mindre kungsfisk och blågylta dessutom fånga en riktigt fin bleka. Han berättar i alla fall att blekan högg ovanför ett vrak och att den var ganska jobbig att veva in eftersom det var över 40 meter djupt, men att han i Norge har vevat upp fiskar själv från över 150 meters djup!

Tänk på att du fortfarande kan gå med i Rapala Cup! Och glöm inte att använda Sportfiskarnas app Ficknyckeln om du får en fisk du inte känner igen.

Relaterad nyhet från din region
17 timmar sedan Sverige Anders Lundin
En rad faktorer ligger bakom nedgången av gäddor i Göta älv och Nordre älv. Foto: Anders Lundin
Kris för populära gäddvatten – knappt någon föryngring

Göta älv i Ale kommun och Nordre älv inom Göteborgs stad har varit två populära gäddvatten för sportfiskare. Men frågan är hur länge till? En yngelinventering som Sportfiskarna genomfört visar på mycket låga tätheter av gäddyngel.

Det var på uppdrag av Göteborgs stad och Alefiskarna som Sportfiskarna inventerat gäddyngel i de båda älvarna. Bakgrunden var att gäddfisket har försämrats kraftigt under de senaste åren, och en teori är att föryngringen av gäddor inte fungerar tillfredsställande.

Inventeringen bekräftar just detta. I Nordre älv fångades endast två gäddyngel, båda strax nedströms Nordreälvsbron.
Här pekas flera faktorer ut som bidragande, exempelvis brist på bra lekområden, onaturlig vattenreglering, predation av spigg på gäddyngel samt predation av säl på vuxen gädda.

I Göta älv fångades 10 gäddyngel i det undersökta området.

De största hoten mot gäddbeståndet där anses, enligt Sportfiskarna, vara den onaturliga vattenregleringen, den tunga båttrafiken i älven samt predation från säl på vuxna och lekmogna gäddor.
Läs mer här!

Du kanske även gillar detta