Just nu:
Annons

Nyheter

11 år sedan Sverige Fiskejournalen
Inventering av världshaven

Efter tio års arbete av 360 forskare från hela världen har man kunnat räkna till 230 000 marina arter. Ändå gissar men att det finns minst fyra gånger så många arter kvar att upptäcka.
Tittar man på en jordglob kan man inte låta bli att fascineras av hur stor del av jorden som är hav. I dessa enorma oceaner uppstod livet en gång. De kunskaper vi har om livet och livsvillkoren i dessa hav är mycket liten. För att ge oss en tydligare bild startade man Havsinventeringen – Census of Marine Life som under tio års tid bedrivit forskning i 25 biologiskt representativa regioner i världen.
I varje område hittade man i genomsnitt 10 750 kända och okända marina arter. Fiskar och kräftdjur svarade för hälften av arterna medan ryggradsdjuren med valar, sjölejon, sjöfåglar och sköldpaddor bara svarade för två procent.

De största hoten mot haven är utfiskning, övergödning, förstörda livsmiljöer, främmande arter, utsläpp och syrefria bottnar. De inneslutna haven är värst drabbade och Östersjön är, som vi vet sedan tidigare, ett av de mest hotade havsområdena i världen.
Anders Nicander

Världshaven tros innehålla över en miljon djur- och växtarter. (Foto: Anders Nicander)

Världshaven tros innehålla över en miljon djur- och växtarter. (Foto: Anders Nicander)

Relaterad nyhet från din region
7 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Nors – bra föda för rovfiskar. Foto: Länsstyrelsen
Se där – plötsligt påträffades nors i Försjön

Försjön i Eksjö kommun är ett populärt sportfiskevatten, där det genom årens lopp satts ut flera olika arter med syftet att stärka bestånden. Nu har det för första gången i modern tid påträffats nors i sjön.

Redan på 1800-talet sattes det ut röding och gös i Försjön, och senare skedde även stödutsättning av gädda och sik. En nyligen publicerad undersökning om fiskbeståndet i Försjön visar att det domineras av abborre, men för första gången i modern tid konstateras det finnas nors i sjön. Arten sattes ut redan 1905, men har alltså inte påträffats där på senare tid.

Förutom fisk fångades även signalkräftor. I bottensatta nät fångades mycket få individer medan fångstvikten var normal jämfört med sjöar av liknande storlek och djup på höglandet, rapporterar länsstyrelsen i Jönköping. Resultatet från provfisket visar att sjöns ekologiska status med avseende på fisk är god.

– Att det fångades få fiskar var väntat och är en följd av Försjöns karga och näringsfattiga karaktär. Däremot medför den rika förekomsten av nors och signalkräftor bra förutsättningar för sjöns fina bestånd av abborre, säger Rasmus Linderfalk, fiskerikonsulent vid Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Du kanske även gillar detta