Just nu:
Annons

Nyheter

11 år sedan Sverige Mathias Arnham
Jämtkraft anmäls igen

Normalt sett är Kattstrupen helt torrlagd, men Jämtkraft väl släpper på då gör de det rejält.

Normalt sett är Kattstrupen helt torrlagd, men Jämtkraft väl släpper på då gör de det rejält. Foto: Maria Ålander

Denna gången är det för överskriden vattenmängd som kraftbolaget har dragit till sig Älvräddarnas blickar.

Det var när Jämtkraft för tre år sedan skulle genomföra en dammundersökning som vattenmängden överskreds, hävdar Älvräddarna, som också har anmält händelsen till Länsstyrelsen.

Istället för sitt tillstånd på 465 kubikmeter per sekund, släpptes det 836 kubikmeter. Resultatet blev materiella skador samt att så mycket som 70 procent av öringbeståndet kan ha gått förlorat.

–       Vi kan förstå att Jämtkraft måste göra en dammundersökning, men om de hade ansökt om tillstånd före tappningen, hade man kunnat anlita experter och fört en dialog om vilken tidpunkt som tappningen gör som minst skada, säger Christer Borg, ordförande i Älvräddarna.

// Maria Ålander

Relaterad nyhet från din region
8 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Nors – bra föda för rovfiskar. Foto: Länsstyrelsen
Se där – plötsligt påträffades nors i Försjön

Försjön i Eksjö kommun är ett populärt sportfiskevatten, där det genom årens lopp satts ut flera olika arter med syftet att stärka bestånden. Nu har det för första gången i modern tid påträffats nors i sjön.

Redan på 1800-talet sattes det ut röding och gös i Försjön, och senare skedde även stödutsättning av gädda och sik. En nyligen publicerad undersökning om fiskbeståndet i Försjön visar att det domineras av abborre, men för första gången i modern tid konstateras det finnas nors i sjön. Arten sattes ut redan 1905, men har alltså inte påträffats där på senare tid.

Förutom fisk fångades även signalkräftor. I bottensatta nät fångades mycket få individer medan fångstvikten var normal jämfört med sjöar av liknande storlek och djup på höglandet, rapporterar länsstyrelsen i Jönköping. Resultatet från provfisket visar att sjöns ekologiska status med avseende på fisk är god.

– Att det fångades få fiskar var väntat och är en följd av Försjöns karga och näringsfattiga karaktär. Däremot medför den rika förekomsten av nors och signalkräftor bra förutsättningar för sjöns fina bestånd av abborre, säger Rasmus Linderfalk, fiskerikonsulent vid Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Du kanske även gillar detta