sportfiskarna[/caption] " /> Kampen fortsätter för vandringsvägar i Brevensån | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

8 år sedan Sverige Morgan Fihn
Kampen fortsätter för vandringsvägar i Brevensån
sportfiskarna

Fria vandringsvägar för alla fiskar, stora som små! (Foto: Micael Söderman)

Sportfiskarna:
Sportfiskarna, Länsstyrelsen i Örebro och Kammarkollegiet överklagade i höstas en dom om ett tillstånd för renovering av ett befintligt småskaligt vattenkraftverk i Brevensån.
I domen som överklagades fanns inget villkor om att bygga fiskvägar vilket bland annat motiverades med att vattendraget i nuläget skulle sakna vandringsfisk.
Mark- och miljööverdomstolen har nu efter en första genomgång av fallet bestämt sig för att ta upp målet till prövning och har därför meddelat prövningstillstånd.
– Det är bra att frågan om så kallad ”vandringsfisk” kan bli ordentligt genomlyst i en instans som ska vara vägledande för övriga mark- och miljödomstolar, kommenterar Axel Henckel, jurist på Sportfiskarna.
Det är även positivt att de miljökvalitetsnormer för god ekologisk status som finns i Sverige idag och som är tänkta att genomföra ramvattendirektivets miljömål får synas i sömmarna.
– I Brevens bruk är situationen ganska enkel, det är vattenkraftsverksamheten vid Brevens Bruk som hindrar ett uppnående av miljömålen i direktivet. Sportfiskarna menar att de miljömål som följer av ramvattendirektivet är bindande, för att kunna uppnå dessa bindande mål måste våra domstolar ta ett självständigt ansvar och reglera påverkande verksamhet, avslutar Axel Henckel.
Målet om Brevens bruk kommer att handläggas under vår och försommar för att sedan avgöras någon gång under tidig höst enligt domstolens egen bedömning.
www.sportfiskarna.se

Relaterad nyhet från din region
19 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Nors – bra föda för rovfiskar. Foto: Länsstyrelsen
Se där – plötsligt påträffades nors i Försjön

Försjön i Eksjö kommun är ett populärt sportfiskevatten, där det genom årens lopp satts ut flera olika arter med syftet att stärka bestånden. Nu har det för första gången i modern tid påträffats nors i sjön.

Redan på 1800-talet sattes det ut röding och gös i Försjön, och senare skedde även stödutsättning av gädda och sik. En nyligen publicerad undersökning om fiskbeståndet i Försjön visar att det domineras av abborre, men för första gången i modern tid konstateras det finnas nors i sjön. Arten sattes ut redan 1905, men har alltså inte påträffats där på senare tid.

Förutom fisk fångades även signalkräftor. I bottensatta nät fångades mycket få individer medan fångstvikten var normal jämfört med sjöar av liknande storlek och djup på höglandet, rapporterar länsstyrelsen i Jönköping. Resultatet från provfisket visar att sjöns ekologiska status med avseende på fisk är god.

– Att det fångades få fiskar var väntat och är en följd av Försjöns karga och näringsfattiga karaktär. Däremot medför den rika förekomsten av nors och signalkräftor bra förutsättningar för sjöns fina bestånd av abborre, säger Rasmus Linderfalk, fiskerikonsulent vid Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Du kanske även gillar detta