Vid släckning rinner brandskummet ner i brunnar och ut i vattendragen. Idag är PFOS förbjudet i brandskum. Foto: Expert Infantry[/caption]Brandskum som läckte ut i vattensystemen innan 2004 innehöll perflourerade kemikalier. I Sverige har man på senare tid upptäckt ämnet i både dricksvattentäkter och i fisk. Nu kallar IVL till ett seminarium i ämnet. " /> Kemikalie från brandskum skadligt för fiskar | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

6 år sedan Sverige Mathias Arnham
Kemikalie från brandskum skadligt för fiskar

Vid släckning rinner brandskummet ner i brunnar och ut i vattendragen. Idag är PFOS förbjudet i brandskum. Foto: Expert Infantry


Vid släckning rinner brandskummet ner i brunnar och ut i vattendragen. Idag är PFOS förbjudet i brandskum. Foto: Expert Infantry

Brandskum som läckte ut i vattensystemen innan 2004 innehöll perflourerade kemikalier. I Sverige har man på senare tid upptäckt ämnet i både dricksvattentäkter och i fisk. Nu kallar IVL till ett seminarium i ämnet.
Perflourerade kemikalier, så kallade PFOS, är syntetiska ämnen som är svårnedbrytbara och lagras i människor och djur. Då man tidigare inte haft en heltäckande kunskap om ämnena och dess effekter, använde både försvarsmakten och räddningstjänst brandskum som innehöll detta ämne i stora mängder fram till 2004, då det förbjöds.
Det var i våras som man i Kallinge, nära flygflottiljen F17, upptäckte att både barn och fisk hade förhöjda halter av PFOS i blodet. Hälsoeffekterna på människor kan vara leverskador, cancer och störningar i tillväxten, men det saknas detaljerad forskning. PFOS effekter på fisk kan innebära allvarliga effekter på grundläggande funktioner såsom simförmåga och reproduktionscykeln, men även här saknas detaljerade studier.
När IVL-Svenska Miljöinstitutet nu i januari ska hålla ett seminarium i ämnet, kommer kommuner, myndigheter och forskare att diskutera den samlade befintliga kunskapen samt vad som måste göras åt situationen nu och i framtiden.
PFOS är bara ett av alla de syntetiska ämnen som snabbt sprids över jordklotet via olika produkter och som har visat sig påverka levande organismer på ett oroväckande sätt.

Maria Ålander

Relaterad nyhet från din region
11 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Nors – bra föda för rovfiskar. Foto: Länsstyrelsen
Se där – plötsligt påträffades nors i Försjön

Försjön i Eksjö kommun är ett populärt sportfiskevatten, där det genom årens lopp satts ut flera olika arter med syftet att stärka bestånden. Nu har det för första gången i modern tid påträffats nors i sjön.

Redan på 1800-talet sattes det ut röding och gös i Försjön, och senare skedde även stödutsättning av gädda och sik. En nyligen publicerad undersökning om fiskbeståndet i Försjön visar att det domineras av abborre, men för första gången i modern tid konstateras det finnas nors i sjön. Arten sattes ut redan 1905, men har alltså inte påträffats där på senare tid.

Förutom fisk fångades även signalkräftor. I bottensatta nät fångades mycket få individer medan fångstvikten var normal jämfört med sjöar av liknande storlek och djup på höglandet, rapporterar länsstyrelsen i Jönköping. Resultatet från provfisket visar att sjöns ekologiska status med avseende på fisk är god.

– Att det fångades få fiskar var väntat och är en följd av Försjöns karga och näringsfattiga karaktär. Däremot medför den rika förekomsten av nors och signalkräftor bra förutsättningar för sjöns fina bestånd av abborre, säger Rasmus Linderfalk, fiskerikonsulent vid Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Du kanske även gillar detta