Vissa regnbågssjöar kan erbjuda kikmete - en av de mest spännande fiskemetoderna som finns.[/caption] " /> Knep för regnbåge på vintern | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

6 år sedan Sverige Mathias Arnham
Knep för regnbåge på vintern
Vissa regnbågssjöar kan erbjuda kikmete - en av de mest spännande fiskemetoderna som finns.

Vissa regnbågssjöar kan erbjuda kikmete – en av de mest spännande fiskemetoderna som finns.

Vintertid har regnbågen markanta huggperioder. De bästa brukar infalla under första ljusa timmen, så det lönar sig att vara morgonpigg.
Förhoppningsvis har nu isarna lagt sig även över Sveland och norra Götaland och det är dags för isfiske. Många regnbågssjöar utgörs av små skogstjärnar och brukar därför snabbt få en hållbar is.
Regnbågen en trevlig vinterfisk, men kan så klart ha sina tröga perioder. I det senaste numret av Fiskejournalen berättar Gustaf Fogde om knepen du tar till när regnbågen är tjurig. Han ger tips på beten och metoder.
Med risk för att bli tjatig, vill vi också uppmana alla som ska ut på isen att vara försiktiga och alltid ha isdubbar med sig. Faktum är att många av de isolyckor som sker, handlar om oförsiktiga sportfiskare.

Maria Ålander

Relaterad nyhet från din region
10 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Nors – bra föda för rovfiskar. Foto: Länsstyrelsen
Se där – plötsligt påträffades nors i Försjön

Försjön i Eksjö kommun är ett populärt sportfiskevatten, där det genom årens lopp satts ut flera olika arter med syftet att stärka bestånden. Nu har det för första gången i modern tid påträffats nors i sjön.

Redan på 1800-talet sattes det ut röding och gös i Försjön, och senare skedde även stödutsättning av gädda och sik. En nyligen publicerad undersökning om fiskbeståndet i Försjön visar att det domineras av abborre, men för första gången i modern tid konstateras det finnas nors i sjön. Arten sattes ut redan 1905, men har alltså inte påträffats där på senare tid.

Förutom fisk fångades även signalkräftor. I bottensatta nät fångades mycket få individer medan fångstvikten var normal jämfört med sjöar av liknande storlek och djup på höglandet, rapporterar länsstyrelsen i Jönköping. Resultatet från provfisket visar att sjöns ekologiska status med avseende på fisk är god.

– Att det fångades få fiskar var väntat och är en följd av Försjöns karga och näringsfattiga karaktär. Däremot medför den rika förekomsten av nors och signalkräftor bra förutsättningar för sjöns fina bestånd av abborre, säger Rasmus Linderfalk, fiskerikonsulent vid Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Du kanske även gillar detta