Just nu:
Annons

Nyheter

10 år sedan Sverige Fiskejournalen
KO tar elbolag i örat

Reklamen från Billinge Energi vilseleder konsumenterna och bryter mot marknadsföringslagen, skriver Konsumentverket. Elbolaget påstår att vattenkraften är miljövänlig.
Älvräddarna anmälde för några månader sedan ett tiotal energiföretag för brott mot marknadsföringslagen. Ett av de anmälda företagen var västsvenska Billinge Energi, som på sin webbplats hävdar att vattenkraften är miljövänlig och snäll mot miljön.
Men så är det inte, skriver Konsumentverket. Vattenkraften är inte miljövänlig och marknadsföringen kan vilseleda konsumenterna och påverka deras förmåga att fatta välgrundade beslut.
Konsumentverket ger nu Billinge Energi en chans att bättra sig, innan man går vidare med ärendet.
Älvräddarnas ordförande Christer Borg kommenterar ärendet på sin FJ-blogg.
Svenne Andersson

"Välj vattenproducerad el så är du snäll mot miljön", skriver Billinge Energi på sin hemsida. Men påståendet är osant och strider mot marknadsföringslagen.


Relaterad nyhet från din region
8 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Nors – bra föda för rovfiskar. Foto: Länsstyrelsen
Se där – plötsligt påträffades nors i Försjön

Försjön i Eksjö kommun är ett populärt sportfiskevatten, där det genom årens lopp satts ut flera olika arter med syftet att stärka bestånden. Nu har det för första gången i modern tid påträffats nors i sjön.

Redan på 1800-talet sattes det ut röding och gös i Försjön, och senare skedde även stödutsättning av gädda och sik. En nyligen publicerad undersökning om fiskbeståndet i Försjön visar att det domineras av abborre, men för första gången i modern tid konstateras det finnas nors i sjön. Arten sattes ut redan 1905, men har alltså inte påträffats där på senare tid.

Förutom fisk fångades även signalkräftor. I bottensatta nät fångades mycket få individer medan fångstvikten var normal jämfört med sjöar av liknande storlek och djup på höglandet, rapporterar länsstyrelsen i Jönköping. Resultatet från provfisket visar att sjöns ekologiska status med avseende på fisk är god.

– Att det fångades få fiskar var väntat och är en följd av Försjöns karga och näringsfattiga karaktär. Däremot medför den rika förekomsten av nors och signalkräftor bra förutsättningar för sjöns fina bestånd av abborre, säger Rasmus Linderfalk, fiskerikonsulent vid Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Du kanske även gillar detta