Just nu:
Annons

Nyheter

9 år sedan Sverige Morgan Fihn
Kraftbolag får miljöpris

Niklas Johansson, vd Tranås Energi, blev diplomerad för sina miljöinsatser.Här flankerad av Christer Borg från Älvräddarna (tv) och Fiskejournalens chefredaktör Martin Falklind (th). (Foto:Erik Hellquist)

Under måndagen diplomerades kraftbolaget Tranås Energi av Älvräddarna för ”optimalt miljöanpassad vattenkraftsel”. Fiskejournalen närvarade vid ceremonin.
Älvräddarnas Samorganisation diplomerade under måndagen Tranås Energi för deras arbete med biologisk mångfald. Företaget hyllas av miljövänner för deras miljöanpassade vattenvägar i Svartån och vid vattenkraftstationen i Olstorp. Detta arbete har skett på frivillig basis, något som glädjer Fiskejournalens chefredaktör Martin Falklind.
– Jag kan med varm hand rekommendera alla våra läsare att köpa elen från Tranås Energi. Företaget är ett föredöme och jag hoppas innerligt att fler kraftbolag följer i deras spår genom att börja producera el på ett mer ansvarsfullt vis.

Allt fler röster höjs nu för att det miljöarbete Tranås Energi frivilligt utför bör vara styrt av lagen. Kraftbolagets vd Niklas Johansson tycker deras engagemang för miljön är en självklarhet.
– Jag förstår inte varför fler vattenkraftbolag inte tar ansvar för att upprätthålla den bilologiska mångfalden, säger han till Fiskejournalen.
Hittills är Tranås Energi det enda bolag som fått diplomet från Älvräddarna. Redan hösten 2010 efterlyste Fiskejournalen vattenkraftbolag som tog sitt miljöansvar. Det enda vi hittade då var just Tranås Energi.
Vet du någon mer? Kontakta oss!
Morgan Fihn

Relaterad nyhet från din region
23 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Ta hand om fisken – sök LOVA-bidrag! Foto: Anders Lundin
Dags att vårda fisken – så här söker du pengar!

Intresset för sportfiske växer – och därmed också intresset för fiskbestånden. Vi påminner nu om LOVA-bidraget, som alla föreningar och kommuner kan söka för att skapa bättre förutsättningar för sportfiske.

LOVA är Havs- och vattenmyndighetens satsning som ska gå till lokal vattenvård över hela landet. Har du ett projekt på gång så är det dags att söka pengar nu, eftersom ansökningstiden går ut i slutet av januari.

I flera län finns det många vattenmiljöer som i dag inte uppnår miljökvalitetsnormerna om god ekologisk status, och länsstyrelsen vill nu ha hjälp att sprida budskapet om LOVA.

Det är du som jobbar på kommun eller är medlem i en ideell förening som kan söka bidrag för lokala vattenvårdsprojekt som bidrar till att uppnå god status. Till exempel kan projektet syfta till att åtgärda vandringshinder, återställa flottledsrensade vattendrag eller anlägga lekbottnar för fisk.

Från och med 2018 finns det en ny LOVA-förordning som innebär en förstärkning av arbetet med övergödning. Du kan söka i vissa fall upp till 90 procent i statliga bidrag för åtgärder som minskar övergödningen.

Läs mer om LOVA här!

Du kanske även gillar detta