Elva kustkommuner ska nu samarbeta för att minska nedskräpningen. Elva kustkommuner ska nu samarbeta för att minska nedskräpningen.[/caption] " /> Krafttag mot marin nedskräpning | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

6 år sedan Sverige Morgan Fihn
Krafttag mot marin nedskräpning
Elva kustkommuner ska nu samarbeta för att minska nedskräpningen.

Elva kustkommuner ska nu samarbeta för att minska nedskräpningen.

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, ger projektet Ren Kust totalt 1 920 000 kronor för att minska mängden skräp som flyter iland från havet. Pengarna ska bland annat användas till strandstädning, utveckling av digitala kartverktyg och utbildningsinsatser mot marint skräp.
Bohuskusten är extra utsatt för skräp som flyter iland från havet. HaV ger nu cirka 1,9 miljoner i bidrag till Ren Kust i Bohuslän, ett samarbetsprojekt bestående av elva kustkommuner som tillsammans arbetar mot marint skräp genom både förebyggande och operativa insatser.
– Marint skräp är ett stort problem för de västsvenska kustkommunerna. Förebyggande arbete och ett samordnat, effektivt genomförande av städinsatserna bidrar till att på sikt uppnå både god miljöstatus för våra hav och miljömål, säger Johanna Eriksson, utredare på enheten för havsplanering och maritima frågor på HaV.
Ren Kust, norra delen beviljas bidrag på 920 000 kronor och Ren Kust södra delen beviljas bidrag på 1 000 000  kronor.

Här kan du läsa mer om projektet Ren Kust.
Här kan du läsa mer om marin nedskräpning.

Relaterad nyhet från din region
18 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Ta hand om fisken – sök LOVA-bidrag! Foto: Anders Lundin
Dags att vårda fisken – så här söker du pengar!

Intresset för sportfiske växer – och därmed också intresset för fiskbestånden. Vi påminner nu om LOVA-bidraget, som alla föreningar och kommuner kan söka för att skapa bättre förutsättningar för sportfiske.

LOVA är Havs- och vattenmyndighetens satsning som ska gå till lokal vattenvård över hela landet. Har du ett projekt på gång så är det dags att söka pengar nu, eftersom ansökningstiden går ut i slutet av januari.

I flera län finns det många vattenmiljöer som i dag inte uppnår miljökvalitetsnormerna om god ekologisk status, och länsstyrelsen vill nu ha hjälp att sprida budskapet om LOVA.

Det är du som jobbar på kommun eller är medlem i en ideell förening som kan söka bidrag för lokala vattenvårdsprojekt som bidrar till att uppnå god status. Till exempel kan projektet syfta till att åtgärda vandringshinder, återställa flottledsrensade vattendrag eller anlägga lekbottnar för fisk.

Från och med 2018 finns det en ny LOVA-förordning som innebär en förstärkning av arbetet med övergödning. Du kan söka i vissa fall upp till 90 procent i statliga bidrag för åtgärder som minskar övergödningen.

Läs mer om LOVA här!

Du kanske även gillar detta