Just nu:
Annons

Nyheter

11 år sedan Sverige Fiskejournalen
Kraftverk rivs i Emån

Det är stor glädje bland Emåns fiskevårdare sedan Miljödomstolen gett tillstånd att riva ut det gamla kraftverket i Emsfors. Rivning och återställning av biotoper innebär mycket för fisken i ån.
Miljödomstolen har i en dom gett länsstyrelsen i Kalmar tillstånd att riva ut kraftverksdammen och delar av kraftverket, samt att återställa vissa områden en kilometer uppströms.
Domen innebär att passagen för lax och öring, både upp- och nedvandrande, underlättas högst avsevärt. Rivningen har också betydelse för andra arter som mal, färna, asp och ål.
För de som jobbar med fiskevård i ån är det naturligtvis ett glädjebesked och fiskeförvaltaren vid Ems herrgård, Kent Håkansson kommenterar i Östra Småland:
– Det känns bra. Men det finns ännu många kraftverk kvar i Emån.
Svenne Andersson

Emån är vida berömd för sina stora havsöringar och laxar, här representerade av Lars-Peter Gustafssons drömlax på 20,38 kilo från i fjol.

Emån är vida berömd för sina stora havsöringar och laxar, här representerade av Lars-Peter Gustafssons drömlax på 20,38 kilo från i fjol.

Relaterad nyhet från din region
6 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Nors – bra föda för rovfiskar. Foto: Länsstyrelsen
Se där – plötsligt påträffades nors i Försjön

Försjön i Eksjö kommun är ett populärt sportfiskevatten, där det genom årens lopp satts ut flera olika arter med syftet att stärka bestånden. Nu har det för första gången i modern tid påträffats nors i sjön.

Redan på 1800-talet sattes det ut röding och gös i Försjön, och senare skedde även stödutsättning av gädda och sik. En nyligen publicerad undersökning om fiskbeståndet i Försjön visar att det domineras av abborre, men för första gången i modern tid konstateras det finnas nors i sjön. Arten sattes ut redan 1905, men har alltså inte påträffats där på senare tid.

Förutom fisk fångades även signalkräftor. I bottensatta nät fångades mycket få individer medan fångstvikten var normal jämfört med sjöar av liknande storlek och djup på höglandet, rapporterar länsstyrelsen i Jönköping. Resultatet från provfisket visar att sjöns ekologiska status med avseende på fisk är god.

– Att det fångades få fiskar var väntat och är en följd av Försjöns karga och näringsfattiga karaktär. Däremot medför den rika förekomsten av nors och signalkräftor bra förutsättningar för sjöns fina bestånd av abborre, säger Rasmus Linderfalk, fiskerikonsulent vid Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Du kanske även gillar detta