Det kritiserade plaskfisket efter gädda i Blekinge kan snart vara ett minne blott – åtminstone i vissa vikar. Länsstyrelsen har nämligen skickat en begäran till Havs- och vattenmyndigheten om att de ska föreskriva om vissa förvaltningsåtgärder för den kustlekande gäddan. " /> Kritiserat plaskfiske efter gädda ska stävjas | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

1 år sedan Sverige Anders Lundin
Simmar gäddorna i Blekinge mot en ljusare framtid?
Kritiserat plaskfiske efter gädda ska stävjas

Det kritiserade plaskfisket efter gädda i Blekinge kan snart vara ett minne blott – åtminstone i vissa vikar. Länsstyrelsen har nämligen skickat en begäran till Havs- och vattenmyndigheten om att de ska föreskriva om vissa förvaltningsåtgärder för den kustlekande gäddan.

I mer konkreta ordalag handlar det om att inrätta tio nya fredningsområden mellan perioden 1 januari–31 maj, där det omdebatterade plaskfisket efter gädda skulle omfattas.

Dessutom innebär förslaget att fredningstiden i sju befintliga fredningsområden i Blekinge förlängs samt att ett befintligt fredningsområde tas bort. Detta eftersom det hamnar inom ett av de nya fredningsområdena.

”Syftet med dessa förvaltningsåtgärder är att minska fiskeridödligheten och minska störning av kustlekande gädda inför och under lek”, framgår det av skrivelsen på Havs- och Vattenmyndigheten hemsida.

Förslaget föreslås träda i kraft den 1 april 2020, och eventuella remissvar ska ha inkommit till Havs- och vattenmyndigheten senast 1 mars 2020. Dock så handlar det inte om något direkt förbud mot plastfiske som metod, utan det kan fortfarande förekomma i områden som inte omfattas av fredningen.

Här kan du läsa hela remissen!

Läs om kritiken mot plaskfisket:

https://www.fiskejournalen.se/massivt-motstand-mot-plaskfiske-efter-gadda-i-karlskrona/

Relaterad nyhet från din region
9 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Jodå – flera sportfiskare har hjälpt till att städa upp längs Malmö kanal. Frågan om ett fiskeförbud kommer ändå att tas upp av Malmö stad. Foto: Privat
Malmö kanal: Så många röstade emot fiskeförbud

Ska fisket i Malmö kanal förbjudas? Nej, tycker över 450 människor som röstat emot förslaget. Men frågan kommer ändå att tas upp av Malmö kommun, trots att betydligt färre vill se ett förbud.

Fiskejournalen har tidigare skrivit om konflikterna kring fisket i Malmö kanal, där det vittnats om nedskräpning och allmän misskötsel. Det gick så långt att det skickades in ett medborgarförslag till kommunen, om att fisket skulle förbjudas i kanalen. Nu står det klart att förslaget kommer att tas upp i tekniska nämnden i Malmö stad, eftersom över 100 personer röstat ja till förslaget. De över 450 rösterna som tyckte annorlunda lyckades alltså inte stoppa förslaget från att gå vidare i processen. Beslut väntas under juni månad.

Det ska dock tilläggas att det tagits initiativ bland sportfiskare för att städa upp vid kanalen, vilket vi skrivit om i tidigare artiklar.
Här kan du se ett inslag i SVT om konflikten vid Malmö kanal.

Du kanske även gillar detta