Det är kanske inte många som vet, men H.M. Konung Carl XVI Gustaf är mycket engagerad i att lyfta frågan om hållbar fiskförvaltning i Sverige. Nu tar han en mer aktiv roll, vilket är av godo för fiskens framtid, då Kungens stora engagemang kan få vissa parter att lyssna extra noga. " /> Kungen stödjer hållbar förvaltning | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

5 år sedan Sverige Mathias Arnham
Kungen stödjer hållbar förvaltning

Det är kanske inte många som vet, men H.M. Konung Carl XVI Gustaf är mycket engagerad i att lyfta frågan om hållbar fiskförvaltning i Sverige. Nu tar han en mer aktiv roll, vilket är av godo för fiskens framtid, då Kungens stora engagemang kan få vissa parter att lyssna extra noga.
I Umeå 18-20 augusti är Kungen med på konferensen ”Levande Laxälvar”. Det är Länsstyrelsen i Västerbotten och HaV som är arrangörer. Framtidens förvaltning av laxen i Östersjön såväl som längs älvarna, kommer att diskuteras.

Den 16 september arrangerar Sveaskog ett seminarium i Mörrum. Även där deltar Kungen i frågan om de vandrande fiskarnas framtid och värde för Sverige.

21 september är Kungen med på den välgörenhetsgala som Stiftelsen för Östersjölaxen arrangerar i Stockholm till förmån för laxen och havsöringen.
Läs mer HÄR

Relaterad nyhet från din region
10 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Länsstyrelser och kommuner kan få ett ökat ansvar för vattenförvaltning. Foto: Anders Lundin
Bättre vatten från fjäll till kust med "Blå plan"

Länsstyrelser och kommuner kan få ett större ansvar för landets vattenplanering, från fjäll till kust. Syftet är att genom bättre förvaltning höja kvalitén på våra vatten, och satsningen går under namnet ”Blå plan”.

Konceptet med en ”Blå plan” är att länsstyrelser och kommuner ska ta ett helhetsgrepp på hela avrinningsområdet, även de delar som passerar länets eller kommunens gränser. Bakom förslaget ligger Vattenmyndigheterna, som poängterar att det som pågår uppströms påverkar tillståndet i vattnet nedströms.
– Åtgärdsförslaget innebär att kommuner och länsstyrelser ska göra en förvaltningsövergripande vattenplanering med en helhetssyn utifrån hur hela avrinningsområdet mår, säger Johanna Söderasp, vattenvårdsdirektör i ett pressmeddelande.

Det framgår inte direkt hur sportfiske och annan rekreation ska vägas in i planeringen, men planen är att enklare kunna sätta in rätt åtgärd på rätt plats, vilket i förlängningen sparar pengar.
Fokus ska vara på vattenförekomster där vattnet kräver åtgärder för att få en god kvalitet. I sin planering ska även myndigheterna titta på hur vattnet påverkas av ett förändrat klimat.
Här kan du läsa mer om den ”Blå planen”.

Du kanske även gillar detta