En unik kombination av öringlokal och kurslokal, Hjoåns dalgång. En unik kombination av öringlokal och kurslokal, Hjoåns dalgång.[/caption] " /> Kurs i ekologisk restaurering av rinnande vattendrag | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

7 år sedan Sverige Morgan Fihn
Kurs i ekologisk restaurering av rinnande vattendrag
En unik kombination av öringlokal och kurslokal, Hjoåns dalgång.

En unik kombination av öringlokal och kurslokal, Hjoåns dalgång.

Vill du plugga fiskevård? Den 7 – 10 juli på Hjo Folkhögskola kan du skrida till verket. Kursen är ett samarbete mellan Hjo kommun, Hjo Folkhögskola och Hjoåns FVO.
Kursen innefattar dels praktiska åtgärder som byggande av fiskvägar, biotopförbättringar, utläggning av lekgrus med mera. Deltagarna kommer även få en rejäl genomgång av öringens biologi. I samtliga delar ingår fältbesök i Hjoåns dalgång endast fem minuters promenad från Folkhögskolan.
Kursen ger även en inblick i den byråkratiska delen. Vilka handlingar som ska tas fram hur man hanterar markägare, myndigheter och även hur man planerar en restaurering av ett vattendrag. Den tar även upp vilka möjligheter som finns i reglerade vattendrag.
Kurskostnad:
Helpension  2000:-
Utan boende 1000:-

Frågor om kursens innehåll hans-goran.hansson@hjo.se och frågor om boende och anmälan till anders.almgren@hjo.se

 

Relaterad nyhet från din region
5 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Ta hand om fisken – sök LOVA-bidrag! Foto: Anders Lundin
Dags att vårda fisken – så här söker du pengar!

Intresset för sportfiske växer – och därmed också intresset för fiskbestånden. Vi påminner nu om LOVA-bidraget, som alla föreningar och kommuner kan söka för att skapa bättre förutsättningar för sportfiske.

LOVA är Havs- och vattenmyndighetens satsning som ska gå till lokal vattenvård över hela landet. Har du ett projekt på gång så är det dags att söka pengar nu, eftersom ansökningstiden går ut i slutet av januari.

I flera län finns det många vattenmiljöer som i dag inte uppnår miljökvalitetsnormerna om god ekologisk status, och länsstyrelsen vill nu ha hjälp att sprida budskapet om LOVA.

Det är du som jobbar på kommun eller är medlem i en ideell förening som kan söka bidrag för lokala vattenvårdsprojekt som bidrar till att uppnå god status. Till exempel kan projektet syfta till att åtgärda vandringshinder, återställa flottledsrensade vattendrag eller anlägga lekbottnar för fisk.

Från och med 2018 finns det en ny LOVA-förordning som innebär en förstärkning av arbetet med övergödning. Du kan söka i vissa fall upp till 90 procent i statliga bidrag för åtgärder som minskar övergödningen.

Läs mer om LOVA här!

Du kanske även gillar detta