Under 1980-talet var torsken spridd över hela Östersjön. (Fotograf/Källa:Jan-Erik Johansson, SLU) Under 1980-talet var torsken spridd över hela Östersjön. (Fotograf/Källa:Jan-Erik Johansson, SLU)[/caption] " /> Lågt fisketryck ger stabila fiskbestånd | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

7 år sedan Sverige Morgan Fihn
Lågt fisketryck ger stabila fiskbestånd
Under 1980-talet var torsken spridd över hela Östersjön. (Fotograf/Källa:Jan-Erik Johansson, SLU)

Under 1980-talet var torsken spridd över hela Östersjön. (Fotograf/Källa:Jan-Erik Johansson, SLU)

Provfiske med ålryssjor utanför Barsebäck visar att fiskbestånden har varit på en stabil nivå sedan 1999. Det gäller också rödlistade arter som torsk och ål. En slutsats i analysen är att fisketrycket är måttlig och att det finns goda förutsättningar för föryngring i bestånden. Detta skriver länsstyrelsen Skåne i ett pressmeddelande.
Analysen har gjorts av Sveriges lantbruksuniversitet med stöd av Länsstyrelsen Skåne och Havs- och vattenmyndigheten.
– Resultatet säger givetvis mest om situationen i södra Öresund, men gäller i viss mån även för andra delar. Att det till exempel är ganska mycket torsk i fångsterna, är något som sannolikt gäller för stora delar av Öresund, säger fiskeridirektör Johan Wagnström på Länsstyrelsen Skåne.
Ål, torsk, skrubbskädda och tånglake är de fiskarter som fångats mest. Den totala mängden fisk har ökat sedan 1999, vilket framför allt beror på ökade fångster av skrubbskädda och tånglake. Fångsterna av de rödlistade arterna torsk och ål har varit stabila under de senaste femton åren. Ålarna har dock blivit större. Strandkrabbor har tidigare dominerat i fångsterna, men har minskat under senare år.
En slutsats i analysen är att fisketrycket är måttlig och att det finns goda förutsättningar för föryngring i bestånden.
Läs SLU:s rapport om fiskebeståndet här
Morgan Fihn

Relaterad nyhet från din region
6 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Ta hand om fisken – sök LOVA-bidrag! Foto: Anders Lundin
Dags att vårda fisken – så här söker du pengar!

Intresset för sportfiske växer – och därmed också intresset för fiskbestånden. Vi påminner nu om LOVA-bidraget, som alla föreningar och kommuner kan söka för att skapa bättre förutsättningar för sportfiske.

LOVA är Havs- och vattenmyndighetens satsning som ska gå till lokal vattenvård över hela landet. Har du ett projekt på gång så är det dags att söka pengar nu, eftersom ansökningstiden går ut i slutet av januari.

I flera län finns det många vattenmiljöer som i dag inte uppnår miljökvalitetsnormerna om god ekologisk status, och länsstyrelsen vill nu ha hjälp att sprida budskapet om LOVA.

Det är du som jobbar på kommun eller är medlem i en ideell förening som kan söka bidrag för lokala vattenvårdsprojekt som bidrar till att uppnå god status. Till exempel kan projektet syfta till att åtgärda vandringshinder, återställa flottledsrensade vattendrag eller anlägga lekbottnar för fisk.

Från och med 2018 finns det en ny LOVA-förordning som innebär en förstärkning av arbetet med övergödning. Du kan söka i vissa fall upp till 90 procent i statliga bidrag för åtgärder som minskar övergödningen.

Läs mer om LOVA här!

Du kanske även gillar detta